Det som er så veldig spesielt med påske

Det som er så veldig spesielt med påske

Påske var enten en fabel eller den største begivenhet som har hendt.

5 min. ·

Noen sa en gang at hele kristendommen står og faller på Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Enten var det oppspinn eller et eventyr, eller den største begivenheten som har hendt i menneskehetens historie.

Mange har vært heldige å bli gjenopplivet, og i Bibelen kan vi lese om flere personer som ble brakt tilbake fra de døde for å leve lenger på jorden ved Guds kraft og troen på Jesus, apostlene, eller profetene i Det gamle testamente.

Men det skjedde noe veldig spesielt da Jesus døde. Det var et stort jordskjelv, gravene åpnet seg og gammeltestamentlige hellige viste seg for mange, og forhenget i templet revnet i to, ovenfra og ned. Slik var kraften som ble utgitt da Jesus overvant synden og selve døden.

En ekstraordinær hendelse

For det første var det ingen tvil om at Jesus faktisk døde, på flere vitners vitnesbyrd. Yppersteprestene plasserte til og med vakter ved graven for å være sikker på at hans etterfølgere ikke fjernet hans legeme fra graven.

Men da flere av Jesu etterfølgere kom til graven på påskemorgen, var steinen rullet tilbake – og det var ingen lik. Det hadde vært et stort jordskjelv; en engel hadde kommet for å rulle steinen tilbake. Vaktene hadde flyktet i frykt, og når de rapporterte til yppersteprestene om hva som hadde skjedd, ble de gitt en stor sum penger og de fikk beskjed om å si at disiplene hadde stjålet liket.

Så viste Jesus seg for disiplene – i live, oppstått fra de døde! Han inviterte dem til å røre ved ham, undersøke sårene i hans hender og føtter, og han spiste sammen med dem for å bevise at han ikke var et spøkelse, men hadde en kropp som ikke var død. (Matteus 27-28)

En lege ved navn Lukas avhørte senere alle vitner, brødre og søstre, og han var overbevist om at Jesus hadde vist seg i live fra de døde ved mange umiskjennelige bevis i løpet av 40 dager, før disiplene så ham fare opp til himmelen fra Oljeberget. (Lukas 23-24; Apostlenes gjerninger 1,1-11)

Påskens sanne budskap

Mange kristne tror at påskens essensielle budskap er at Jesus døde i vårt sted, slik at vi kan bli tilgitt alle våre synder. Men tilgivelse var også tilgjengelig i Den gamle pakt, gjennom ofringen av et dyr uten lyte i stedet for synderen. Nei, påsken betyr mye mer enn bare tilgivelse. Det betyr at vi også kan komme til det samme «oppstandelsesliv» som Jesus levde. Dette er det nye livet som kommer fra å døde mitt gamle liv, som er synden som bor i min menneskelige natur. (1. Korinter 15; 2. Korinter 4,7-12)

Roten til all synd er at mennesker velger å gjøre sin egen vilje i stedet for å adlyde Guds fullkomne vilje, med døden som uunngåelig konsekvens. Det faktum at Jesus beseiret selve døden var fordi han alltid fornektet sin egen vilje for å gjøre sin Fars vilje, i en kropp som den vi har, med de samme lidenskaper og lyster til å  leve for egen nytelse og vinning. Med kraften fra Guds Ånd «dødet» han disse lidenskaper og lyster og levde helt til Guds velbehag – uten å begå synd en eneste gang, til tross for å være fristet på alle måter som oss. (Hebreerne 4,15) Dette var korsets vei, som han banet for oss som vi kan følge.

Å tro fullt på Jesus Kristus og hans oppstandelse er å tro på det arbeidet som fant sted i hans legeme her på jorden, da han i sitt jordiske legeme tilintetgjorde alt som var i strid med Guds vilje og hans ord. Han var lydig til døden, hver dag i sitt liv, og avsluttet arbeidet på Golgata da han ropte: «Det er fullbrakt!» I det øyeblikket hadde all iboende synd i Jesu menneskelige natur blitt beseiret og veien tilbake til Faderen var åpnet opp for menneskeheten.

Et oppstandelsesliv

Svært mange mennesker har funnet fred i visshet om at deres synder var tilgitt før de døde. Andre har vært villig til å bli forfulgt og har lidd martyrdøden for sin tro på Jesus. Men bare noen få har vært villig til å gi opp alt for å bli sanne Jesu disipler og hver dag ta opp sitt kors for å leve et «oppstandelsesliv», et seirende liv.

Hvordan er dette mulig hvis Kristus ikke har stått opp fra de døde for å være en levende Frelser som kan hjelpe oss til å døde synden, akkurat slik som han gjorde? Han innbyr alle som ønsker å leve et godt liv til å komme til ham. Og de som har gjort det har ikke blitt skuffet. De kan vitne om at Jesus fra Nasaret ikke er død. Han er oppstanden!

Jesus døde som et perfekt lam uten lyte, slik at alle som anerkjenner sitt behov for tilgivelse og hjelp til å leve uten å synde, kan finne veien, sannheten og livet i ham.

Historien om påsken er ikke et eventyr eller et religiøst påfunn. Det er en demonstrasjon av kjærligheten og kraften som Gud og hans Sønn har for mennesker som lider på grunn av synd. Gud lengter etter å gi hver og en av oss sann lykke og fred, men synden som vi har arvet i vår menneskelige natur frarøver oss dette. Har du en lengsel etter å bli satt fri fra syndens slaveri, og komme til freden som Gud ønsker å gi deg? Jesus har gjort det mulig gjennom korsets vei, da han beseiret dødens makt ved å overvinne synden som forårsaket dette. Bli en sann disippel, og følg ham på denne veien ved å døde synden i ditt eget liv i lydighet mot Guds ord! Da vil du også oppleve et oppstandelsesliv!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.