Det syvende fantastiske løftet: Sitte med meg på min trone

Det syvende fantastiske løftet: Sitte med meg på min trone

Den syvende og siste artikkelen i en serie om våre evige belønninger.

3 min. ·

«Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg òg har seiret og har satt meg med min Far på hans trone.» (Åpenbaringen 3,21)

Gud elsker sitt skaperverk. Synden ødela det, men nå har Gud en plan for å føre det tilbake til sin opprinnelige fullkomne tilstand, og han vil belønne dem som hjelper ham å gjennomføre denne planen.

Synden ble født på grunn av Satans ønske om å sette seg over Gud, og det ødela harmonien i himmelen. Nå skal Gud utrydde all synd fra hele sitt skaperverk, på en slik måte at det ikke er noen mulighet for at det skjer igjen.

Gud skapte menneskene med den hensikten at de skulle herske over synden. (1. Mosebok 4,7) Hele hans plan er at menneskeheten skal leve et liv der de hater og motstår synd, og sier ja til ham – å seire. En som seirer over synd i sitt eget liv beviser at Guds måte er fullkommen, og er en del av arbeidet for å utrydde synd for all evighet. Hver og en som gjør dette skal smake på de rike belønninger av å leve et slikt liv. Disse løftene gjelder for alle som seirer.

Regjere med Jesus

Guds nåde har gitt deg muligheten til å være en del av Kristi brud! Det er utenkelig hvor enormt dette virkelig er. Det er et kall som skaper en nød etter trofasthet og lydighet, slik at plassen din der er bekreftet. Som en del av bruden vil du sitte sammen med ham på hans trone, og dømme og regjere over jorden! Visdommen som du trenger for å kunne gjøre dette kan bare finnes i det du har lært ved å leve et seirende liv. (Visdommens bok 1,3-4)

Det er ikke livets erfaringer i seg selv som lærer deg, men heller det du lærer av de erfaringene. Det dreier seg om det som skjer i tankene dine. Syndige tanker kommer, misunnelsestanker, stolthet og mange andre ting. Men du kan ikke tillate slike tanker å leve! De må beseires. I stedet for å tillate noe som misunnelse å styre dine handlinger, lærer du da å reagere med visdom, på en gudfryktig måte. Det er det som vil gi deg myndighet til å regjere med Kristus. Hvis du kan herske over synden, så kan du herske sammen med ham!

Når det gjelder hvor mye visdom du får, så er det helt opp til deg selv. Du får utallige muligheter i livet ditt til å seire over synden. Hver av disse mulighetene, disse fristelsene, er en mulighet til å vokse mer i Kristi dyder og øke din evige verdi.

Personlig ønsker jeg ikke å være den siste som bare så vidt smetter inn med en fresende stjernes glans. Jeg ønsker å skinne med solens glans! Dette er den eneste riktige måten å takke Gud på, og ære ham for det utrolige, usigelige livet og evigheten som han har kalt meg til, og for hans usvikelige godhet og kjærlighet.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.