Det tredje fantastiske løftet: Skjult manna, en hvit stein, og et nytt navn

Det tredje fantastiske løftet: Skjult manna, en hvit stein, og et nytt navn

Den tredje artikkelen i en serie om våre evige belønninger.

4 min. ·

«Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det.» (Åpenbaringen 2,17)

Gud elsker sitt skaperverk. Synden ødela det, men nå har Gud en plan for å føre det tilbake til sin opprinnelige fullkomne tilstand, og han vil belønne dem som hjelper ham å gjennomføre denne planen.

Synden ble født på grunn av Satans ønske om å sette seg over Gud, og det ødela harmonien i himmelen. Nå skal Gud utrydde all synd fra hele sitt skaperverk, på en slik måte at det ikke er noen mulighet for at det skjer igjen.

Gud skapte menneskene med den hensikten at de skulle herske over synden. (1. Mosebok 4,7) Hele hans plan er at menneskeheten skal leve et liv der de hater og motstår synd, og sier ja til ham – å seire. En som seirer over synd i sitt eget liv beviser at Guds måte er fullkommen, og er en del av arbeidet for å utrydde synd for all evighet. Hver og en som gjør dette skal smake på de rike belønninger av å leve et slikt liv. Disse løftene gjelder for alle som seirer.

Den skjulte manna

Den skjulte manna er noe du får allerede i dette livet. Det tilsvarer ditt skjulte liv. Ditt skjulte liv er det stedet der inne, hvor ingen vet hva som skjer med unntak av Gud og deg selv. Det er der du fristes til urene tanker, til stolthet, til å lyve, osv. Det er der du kjemper og seirer over disse fristelsene.

Den skjulte manna er hjelpen du får når du ber om det i disse tider. Det er næringen du får, kraften fra det høye. Det er gitt til alle som ber om det, alle med en lengsel etter å være fri fra synd. Den skjulte manna gir vitalitet og liv.

Den hvite stein og et nytt navn

Da Åpenbaringen ble skrevet, var en hvit stein symbolet på uskyld. Hvis man skulle prøves i retten for en forbrytelse, betydde en hvit stein frifinnelse, og en svart stein skyld. Å motta en hvit stein betyr at du er fri fra fordømmelse. Du har blitt prøvd og har blitt funnet verdig.

Den hvite steinen er et symbol på hvem du har blitt gjennom trofasthet og din besluttsomhet til å herske over synden. Det er steinhard tro og renhet. Her på jorden prøves troen din – der i evigheten er den blitt bevist; den har bestått prøven. Det nye navnet ditt står skrevet på denne steinen laget av flinthard tro.

Dette navnet reflekterer kampene som du har stått i, og lidelsene som du har tålt. Det illustrerer hvem du har blitt på grunn av din trofasthet og Guds nåde. (2. Peter 1,4) Du vet hvilke kamper du måtte holde ut for å komme dit, og du vil umiddelbart kjenne deg igjen i navnet. Det er det ultimate symbolet på seier og forvandling.

Alt dette er bevis på at din trofasthet er høyt verdsatt av Gud. Dette nye navnet, som bare han og du kjenner, er din ånds vitnesbyrd; det er hvordan Gud ser deg. Han ser ikke hva du var etter din menneskelige natur. Han ser den nye skapningen i deg, resultatet av din trofasthet mot ham og hans bud. (2. Korinter 5,17) Og det er det du skal være i all evighet. Ikke mer kamp for å overvinne synd, men en ny skapning til å leve i evig renhet!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.