Dette er dagen som Herren har gjort!

Dette er dagen som Herren har gjort!

Hver dag er en stor og rik gave fra Gud med ny nåde og nye anledninger.

3 min. ·

«Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den!» Salme 118,24. Hver dag er en stor og rik gave fra Gud med ny nåde og nye anledninger.

Vi har bare denne ene dag, og vi skal ikke bekymre oss for den dag i morgen, sier Jesus. Om det har vært dårlig stell på alle vis før, så kan det bli noe helt nytt og herlig i dag. Er det noe som plager vår samvittighet fra fortiden, så får vi rikelig nåde og kraft til å ordne med det i dag.

La oss fryde oss

La oss som Ordet sier, fryde oss og glede oss over hver dag. Det er Herren som har gjort den og planlagt den for oss. Han er trofast og sørger for at vi i dag ikke skal fristes og prøves over evne. Han skal gjøre både fristelsen og dens utgang, så vi kan tåle den. (1. Korinter 10, 13) Og vi vet at i dag skal alle ting tjene oss til gode. (Romerne 8,28) I dag legges de gode gjerninger ferdige for oss, og vi får rik nåde og kraft til å vandre i dem. (Efeserne 2,10)

Vi skal lære å telle våre dager og leve som hver dag var den siste. I dag kan mannen elske sin hustru og ikke være bitter mot henne, og hustruen kan underordne seg sin mann med glede. Det er godt å regne med at dagen i dag er den eneste, den siste dag vi har til å vise all godhet og kjærlighet mot hverandre. Det er i dag vi skal forherlige Jesu navn i alt hva vi sier og gjør og la vår kjærlighetssol gå opp over onde og gode.

Det er i dag vi skal tåle, lide og bære alt med glede i full tro på at Gud veier prøvene. Om den onde dag kommer, så har vi en indre motstandskraft til å overvinne og bli stående. Det er i dag vi skal være frimodige og ikke tape motet men se hen til det usynlige, for da blir trengslene kortvarige og lette og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. (2. Korinter 4,16-18)

Dette er dagen som Herren har gjort

«For dette bud som jeg gir deg i dag, er ikke for høyt for deg, og det er ikke langt borte.» 5. Mosebok 30,11. «Men ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det. Se, jeg har i dag lagt fram for deg livet og det gode, og døden og det onde. Jeg byr deg i dag å elske Herren din Gud, og vandre på hans veier og ta vare på hans bud og hans lover og hans forskrifter…» 5. Mosebok 30,14-16.

Det er i dag jeg velger mellom livet og det gode og døden og det onde ved at jeg tar imot eller forkaster livets Ånds lover som skrives inn i mitt hjerte. «Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter…» Hebreerne 3,7-8.

Det er skjebnesvangert for evigheten de beslutninger vi tar i dag! Jesus kommer for å hente dem som forventer ham i dag og som er rede til å møte ham. De er lysets barn og dagens barn.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.