Døpt med Den Hellige Ånd og ild

Døpt med Den Hellige Ånd og ild

Ånden er nåde og ilden er sannhet, og disse kan ikke skilles. Hva betyr det for oss?

Johannes sier: «Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg - jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans! Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.» Matteus 3, 11.

Ånden og ilden kan ikke skilles

Den Hellige Ånd og ilden kan ikke skilles. Den ene kan ikke være tilstede når den andre utelukkes. Den Hellige Ånd bringer fred og glede; ilden tærer på selvlivet og virker smerte. Likesom ilden har sin bolig i Ånden, så har også Ånden sin bolig i ilden; for Gud er en Ånd, men han er også en fortærende ild. (Hebreerne 12, 29.)

Hvor et menneske er døpt med Den Hellige Ånd, vil ilden straks gjøre seg gjeldende. Har man kjent ham og hans oppstandelses kraft, vil Kristi lidelses samfunn komme umiddelbart etter. Guds vilje er vår helliggjørelse, men den som vil gjøre Guds vilje vil snart få føle smerten og delaktigheten i Kristi lidelser. Gud har ikke behag i det menneske som unndrar seg, som sparer seg selv. Kristi bilde kommer frem i oss ved Åndens lydighet. Kristus selv ofret seg i kraft av en evig Ånd, og i kraft av den evige pakts blod førte Gud fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde. (Hebreerne 13, 20.)

Kristi korses fiender forsøker å beholde oppstandelseskraften, mens de forkaster Kristi lidelses samfunn. Men nettopp heri farer man vill. Den Hellige Ånd og ild, kraft og smerte hører nøye sammen. Gud tillater aldri noe skille her. Kun uvitenhet og lyst etter velvære i kjødet gjør forsøk i den retning. Og det har i alle dager vist seg at slike mennesker farer vill.

Den Hellige Ånd og ild: Nåde og sannhet

Skal man skille Den Hellige Ånd og ild, så la oss si at Ånden er nåden og ilden sannhet. Nåden dekker og holder fast, inntil ilden får gjort sin gjerning. Rettferdigheten kommer først til syne på de felter hvor ilden har herjet. Der fremkommer den nye jordbunn, hvor rettferdighet bor. Nådens hensikt er ikke å dekke og skjule, men å oppbevare til ilden. Guds vrede legger seg ikke i nåden; hans brennende vrede krever at ilden får gjøre sitt. Forbryteren kan benådes, men den som utsoner sin straff har betalt for sin overtredelse, og han er rettferdig i den sak etter de menneskelige lover. Nettopp slik i den åndelige verden.

Gud krever av oss åndelige ofre i Kristus Jesus. Man kan slippe, da man sier at Kristus er ofret, og så slipper jeg. Ja det er sant, men ikke sannhet til helliggjørelse. Helliggjørelsen krever vårt bifall og lydighet mot Guds vilje. Dersom vi lider med ham, skal vi også herliggjøres med ham. Dersom vi ikke lider med ham, skal vi ikke herliggjøres med ham. Korset er et våpen i vår hånd. Det vil holde selvliv og behageligheter i kjødet nede, og uten «spar deg selv» kan Satan ikke trives. Verden oppbygger kjødet på alle måter, og derfor trives alle mulige slags onde ånder så inderlig vel i og hos slike mennesker.

Hvordan Gud tilfredsstilles

Korset driver Satan ut. På korset seiret Jesus, og vi seirer der med ham. Det er kraft i korsets ord; det forener og samler. Menigheten blir ett hvor ordet om korset får virke, men der hvor man hengir seg til søte følelser, trives de onde ånder.

For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus – med oss. (1. Peter 4, 17.) Gud bryter ut av sin helligdom til dom og begynner da med de hellige, med oss. Dommen er fullbyrdet i Kristus og fullbyrdes etter hvert hos den enkelte som er døpt med Kristi Ånd. Derved åpenbares veien, sannheten og livet. Gud har i Kristi Ånd fått alle sine brennende krav til mennesket tilfredsstilt, derfor krever denne Ånd hos hvert menneske at Gud skal tilfredsstilles.

Artikkelen ble først publisert med tittelen «Ånden og ilden» i bladet «Skjulte Skatter» i mai 1912. Språket er modernisert.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.