Du er utvalgt av Gud

Du er utvalgt av Gud

Allerede da lyset for første gang fortrengte mørket og Gud skulle i gang med å skape resten av universet, solsystemene og jorda vi lever på, tenkte han på deg.

Allerede da lyset for første gang fortrengte mørket og Gud skulle i gang med å skape resten av universet, solsystemene og jorda vi lever på, tenkte han på deg.

For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Efes. 1,4. Det betyr at Gud allerede hadde ditt navn i tankene før han skapte verden. Han utvalgte deg i kjærlighet til å få være hans barn når din tid på jorden omsider skulle komme. Så har han da hatt rikelig med tid til å ombestemme seg! Han visste om dine menneskelige svakheter lenge før du ble født og kjenner dem bedre enn du gjør selv – allikevel har han ikke skiftet mening! Nei, det var ingen tilfeldighet at han valgte som han gjorde; din utvelgelse var vel overveid og bestemt etter Guds egen frie vilje. Efes. 1,5.

Gud er en handlingens Gud som ønsker å utrette noe med livet ditt – det var jo det han utvalgte deg til. Gud har store planer med deg, men det er opp til deg om han skal få gjennomføre planene i ditt liv. Det skal ikke stå på Gud! Den rettferdige Job i Det gamle testamentet sa at Gud fullfører det han har bestemt seg for – og av slikt er det mye hos ham. Job 23,14.

Gud kan gi deg det mest interessante liv et menneske kan drømme om! Gud utvalgte deg ikke til kun å bli frelst med nød og neppe. Han utvalgte deg til en gjennomgripende frelse fra synden, og nå vil han mer enn gjerne komme i gang. Ta vare på denne utvelgelsen og gi ditt hjerte helt til Gud. Be ham om hjelp til å slutte med all den synd du vet om og som plager deg. Da sender han sin Ånd som kan hjelpe deg videre på veien til frelse fra synd.

Denne Ånden, sannhetens Ånd, viser deg stadig nye sider av din syndige natur – dårlige tilbøyeligheter som gjør at du så lett synder i livets mange situasjoner. Når du erkjenner denne sannheten, kan Gud gjøre sitt verk i deg, for i Ånden ligger også all den kraft du trenger for å seire over synden og gjøre noe med det som sannhetens Ånd har vist deg. Når du gjør det, kommer du inn i det han utvalgte deg til – helliggjørelse – en forvandlingsprosess som blant annet gjør at godhet og barmhjertighet kan være din naturlige reaksjon, der hvor du før ble sint. Og der du før ble utålmodig kommer det nå tålmodighet frem! Kort sagt kan man si at du blir mer og mer lik Jesus – og større under og utvelgelse kan et menneske ikke oppleve!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.