Du KAN leve et liv i overflod!

Du KAN leve et liv i overflod!

«Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.» Matt. 5, 6

3 min. ·

«Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.» Matt. 5, 6

Jeg husker at jeg som ung tenåring ofte ba: «Gud, hjelp meg til å gjøre det som er rett, hjelp meg til å si det som er rett, hjelp meg til å tenke det som er rett,» og da mente jeg det som var rett, eller rettferdig i Guds øyne. Jeg mislyktes så stakkarslig på alle disse punktene! Jeg hadde gitt Gud hjertet mitt, og ønsket virkelig å leve for Ham og tjene Ham. Jeg visste at det kristne livet skulle være et «liv i overflod», som Jesus lovte i Joh. 10, 10, men jeg følte meg veldig langt borte fra et slikt liv.

Vet ikke hvordan?

Vi må aldri, aldri gi opp hvis vi har en oppriktig og påtrengende trang til å leve for Gud, og å behage ham, men ikke vet hvordan. Jesus sa: «Salige (heldige og glade) er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten…» Akkurat som han har lovet vil han fylle oss, og vise oss veien til et rikt liv, et liv i overflod. Alle svarene finnes selvfølgelig i Bibelen, men vi trenger Guds hjelp til å finne dem.

Jesu eksempel

Jeg er veldig takknemlig for at Gud ledet meg som ung kristen, blant mennesker som viste meg at ikke bare var Jesus min forsoner, den som sonet for mine synder, men han var også min frelser fra syndens makt, synden som jeg fant i min egen natur. Han var mitt eksempel, og etterlot seg fotspor som jeg kunne følge. Som det står i 1. Pet. 2, 21-22, «For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn.» 

Så Jesus gjorde det som var rett, og snakket det som var rett, og vi vet at han kun tenkte det som var rett fordi kjærligheten gjemmer ikke på det onde. (1. Kor. 13, 5). Han gjorde dette i et legeme, akkurat som ditt og mitt – ved Den Hellige Ånds kraft! Hvilket håp og hvilket løfte at jeg kan komme til det samme livet, ved å følge i hans fotspor – ved hjelp av den samme Hellige Ånd!

Hva betyr det å etterfølge Jesus?

Hans fotspor leder til hans liv, et lykkelig, oppfyllende, vidunderlig liv hvor jeg kan vokse i hans dyder og karaktertrekk.

Det er enkelt nok å si at jeg er en «Kristi etterfølger», i den betydningen at jeg har slått meg sammen med det «kristne samfunn», som motsetning til å være en ateist eller å følge en annen religion. Men det å «følge Jesus» er å følge i hans fotspor, som Peter beskriver dem. Hans fotspor leder til hans liv, et lykkelig, oppfyllende, vidunderlig liv hvor jeg kan vokse i hans dyder og karaktertrekk, eller som Paulus beskriver det i Gal. 5, 22-23, «Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke.»  Med andre ord, det er ingen grenser for hvor mye av disse gode tingene jeg kan få tak i og vokse i! Dette er virkelig et tilfredsstillende liv i overflod.

Jo mer jeg erfarer av dette gode og velsignede livet, jo større blir min hunger og tørst etter mer av det! Og vi vet at Gud ikke gjør forskjell på folk (Ap. Gj. 10,  34). Veien er åpen for alle som hungrer og tørster, som tror Jesu ord og velger å følge i hans fotspor.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.