Du som har troen i hjertet fått

Du som har troen i hjertet fått

Etter omvendelse kommer et liv med Gud. Denne rørende sangen ble skrevet om et liv i tro som følger en helhjertet omvendelse.

3 min. ·

Etter omvendelse kommer et liv med Gud. Denne rørende sangen ble skrevet om et liv i tro som følger en helhjertet omvendelse. «Løft dine hender og und're skjer. Løft dine hender i tro!» Teksten er skrevet av Laurentze Mørch, og melodien av Anna Kjærnet. Den synges her på engelsk av David Cinnamon.

You who have faith in your heart received—
Living, victorious faith—
Lift your hands upward toward heaven now;
Time is too precious to waste.
Lift up your hands so that all can see
God whom you worship and you obey.
Miracles happen by faith today;
Lift your hands upward in faith.You who have faith in your heart received
In God, who's mighty and good,
Sing out in boldness with all your heart
If you've His will understood.
All of creation in anguish groans;
Glorious freedom God's children own.
Step out in faith and redemption comes;
Lift your hands upward today.You who have faith in your heart received,
Listen, and then hasten on!
Time that's remaining is very short;
Soon all your days will be gone.
O that to souls you of help might be;
All things are yours if you just believe.
Let your heart burn with the needs you see;
Lift your hands upward in faith.

You who have faith in your heart received,
Lift them toward heaven today.
Glorious promise in darkest night—
You'll be triumphant by faith!
Lift them to God; He will surely save.
Don't let them fall; persevere, be brave!
Lift up your hands, and the way you'll pave;
Heaven will answer with fire!

Ways of the Lord #287
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag |
brunstad.org
Du som har troen i hjertet fått,
levende, seirende tro,
løft dine hender mot himlen opp!
Unn deg ei rast eller ro.
Løft dine hender, så folket ser
den levende Gud, ham som du tilber.
Løft dine hender, og und’re skjer.
Løft dine hender i tro!Du som har troen i hjertet fått;
troen på allmaktens Gud,
har du hans evige råd forstått,
syng det frimodig da ut!
Skapningen sukker i lengsels-ve
Gudsbarnets herlighets frihet se.
Reis deg i tro, og forløsning skjer.
Løft dine hender i dag!Du som har troen i hjertet fått,
hør det igjen og bruk flid!
Tiden er heretter såre kort.
Snart skal ei mer gis deg tid.
O, at du sjelene hjelpe kan!
Alt står og faller med troens mann.
Nøden må tenne din sjel i brann!
Løft dine hender i tro!

Du som har troen i hjertet fått,
løft dem mot himlen i dag!
Herlige løfte i vantros natt:
Verden beseires ved tro.
Løft dem til frelse på hvert et sted!
Ve deg, om du lar dem synke ned.
Løft dine hender, og vei bered!
Himlen skal svare med ild!

Herrens Veier #287
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag |
brunstad.org

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.