En gavmild mann – Aksel Smith

En gavmild mann – Aksel Smith

Som en av de første som ble grepet av sin brors åpenbaringer står Aksel Smith som en av hovedstøttene i menigheten den første tiden, til tross for at han kun ble 38 år.

Som en av de første som ble grepet av sin brors åpenbaringer står Aksel Smith som en av hovedstøttene i menigheten den første tiden, til tross for at han kun ble 38 år. Han var også initiativtaker og medredaktør for menighetens hovedorgan, Skjulte Skatter som nå har vært utgitt i mer enn 100 år.

Aksel Smith, født i Kristiansand i 1881, var yngste bror av Johan Oscar Smith, grunnlegger av den kristelige menigheten Brunstad Christian Church. Fra begynnelsen av 1900-tallet samtalte Johan med sin bror om de åpenbaringene han hadde fått, både når de møttes og gjennom brev. Etter å ha vært gjenstand for sin brors grundige opplæring i Jesu liv, ble Aksel til slutt grepet av dette livet og døpt med Den Hellige Ånd. Det ble starten på et kort, men svært innholdsrikt liv av stor betydning.

I boka Hyrde & Profet av Kåre J. Smith beskrives Aksel som en mann som var «usedvanlig mild og god og gjorde mange velgjerninger mot menneskene». Samtidig var han en virksom misjonær, og ble i årene 1906-1908 personlig venn med blant annet Pinsebevegelsens T.B. Barratt.

Men det viktigste for Aksel var praktisk kristendom – å følge Jesu eksempel ved hver enkelt mulighet. Både ved viktige formaninger, gode gjerninger og forbønn vant Aksel Smith hjertene til mange unge og gamle. Livet hans var menneskenes lys. (Johannes 1, 4)

– Her inne har jeg et evig liv

Aksel Smith hadde ikke god helse, og i 1919, 38 år gammel, døde han av spanskesyken. Selv om dette var et stort tap både for menigheten og for hans bror, Johan, var ingen i tvil om at hans inngang i himmelriket ble usedvanlig rik.

«Her inne har jeg et evig liv. Jeg tror på Jesus Kristus» sa Aksel, og pekte på brystet sitt, da legen fortalte at det ikke var mye håp igjen.

Hans evige liv «der inne» kom av hans oppriktige gudsfrykt og tro til Gud. Det er også betegnende at hans første stykke til Skjulte Skatter het «Bønn er arbeid», og handlet om makten som ligger i et skjult bønneliv.

Fiskeren med tannverk

En gang var det en gammel fisker som fortalte om hvordan fiskeåret 1914 hadde vært og hvordan han hadde kommet i kontakt med tannlege Aksel Smith.

«Det var elendig fiske det året, og fangsten og fortjenesten var svært dårlig. Midt under fisket fikk jeg en forferdelig tannverk. Det var så ille at jeg måtte avbryte fisket og dra inn til Drøbak. Der oppsøkte jeg en tannlege, en sterkt religiøs mann. Han ordnet med tanna mi og fikk trukket den ut og renset godt opp i såret. Tannlegen så samtidig over resten av tennene mine og sa til meg:

«De har noe på den andre siden også som kan utvikle seg til kraftig tannverk hvis vi ikke får ordnet opp i det. Jeg anbefaler at De kommer igjen i morgen.»

Jeg orket ikke tanken på å få tannverk igjen og bestemte meg for å komme tilbake neste dag. Det var bare et spørsmål som gnagde meg, og det var hvordan jeg skulle betale for meg. Jeg hadde nemlig ikke penger. Neste dag dro jeg tilbake til tannlegen mens jeg tenkte på hvordan jeg skulle klare å betale alt det han ordnet med tennene mine. Jeg vet at han holdt på en hel time.

Da jeg skulle betale, spurte jeg: «Hvor mye koster dette da?»

«Det koster ingen ting, min gode mann,» svarte tannlegen.

«Det virket som han gjennomskuet meg og visste at det var så dårlig med meg. Har du noen gang vært hos en slik tannlege?» spurte den gamle fiskeren.

«Ikke nok med det, da jeg gikk over Drøbaks torg, tok jeg handa i lomma mi, og der lå det jammen 20 kroner som han hadde gitt meg.»

Et ivrig forfatterskap

I løpet av syv år skrev Aksel over 150 stykker til Skjulte Skatter, ved siden av to bøker: Vill i troen og Fire trinn i en troendes utvikling. Disse skriftene viser noe av hans livsinnhold og hjerte for menneskene.

Aksel skrev også en rekke sanger som fortsatt synges i dag, til stor glede og oppbyggelse for unge og gamle. Én av disse sangene, nummer 111 i sangboken Herrens Veier, «I mitt indre hjerte banker», viser noe av den glede Aksel opplevde når han fikk tjene Jesus. Første verset går:

I mitt indre hjertet banker,
rike veller Kristi tanker,
full av fryd mitt hjerte nå kan rope ut:
Vei til himlen har jeg funnet!
Kristi rike er opprunnet!
I mitt indre folder det seg herlig ut.

Hør hele sangen her.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.