En kristen definisjon av gavmildhet

Jesus mettet fem tusen mennesker med fem byggbrød og to små fisker. Hans natur er å være gavmild i overflod. Den gode nyheten for oss er at vi kan lære å være like gavmild!

Skrevet av Anita O'Dell
En kristen definisjon av gavmildhet

For en tid siden leste jeg beretningen om Jesus som matet fem tusen mennesker med fem byggbrød og to små fisker, og det som slo meg var at etter at alle hadde blitt matet, var det tolv kurver med mat til overs.

«Jesus tok brødene og takket, og han delte ut til dem som satt der. Likeså delte han ut småfiskene, så mye de ville ha. Da de var blitt mette, sier han til disiplene sine: Sank sammen stykkene som er blitt til overs, slik at ingenting går til spille! De sanket da sammen, og de fylte tolv kurver med stykker av de fem byggbrødene, som var blitt til overs etter dem som hadde spist.» Johannes 6,11-13.

Gavmildhet: Et aspekt av Gud

En av egenskapene i Guds natur, et aspekt av kjærlighet kan vi si, er dens gavmildhet eller overflod. De fem tusen mennesker som hørte på Jesus slapp ikke bare å sulte – de fikk rikelig! Overfloden kunne samles opp og bli brukt, slik at ikke noe av velsignelsen skulle være bortkastet.

Det er Guds natur som jeg skal ikle meg mens jeg er her på jorden som en disippel av Jesus. (2. Peter 1,3-4) Denne gavmildheten, som er født av kjærlighet, er noe som også kan bli en del av min natur.

Jesus hadde de samme tankene som sin Far. Hans liv mens han var her på jorden viste oss hvordan vi også kan få dette sinn. Som hans disipler skal vi følge det eksempelet på å leve etter Guds ord som han har gitt oss. Ved å gjøre det, ved å gi opp vår egen vilje og våre meninger for å følge i fotsporene til vår Mester, kan vi bytte ut våre tanker for Guds tanker.

Kjennetegn på en disippel

Da jeg leste denne historien ble det vekket et ønske i meg om å være som Jesus i ånd – å ha samme sinnelag og trang etter å gi. Å gi min tid, oppmerksomhet, ressurser, tilgivelse (hvis det er noe å tilgi) sjenerøst. Det er ikke noe vakkert eller guddommelig i å gi motvillig, og ikke av hjertet. Sann tilgivelse, for eksempel, er fra hjertet, og kan velsigne og elske den skyldige. Dette er gavmildheten som Gud tilbyr oss. I likhet med de tolv kurver som var til overs, er det mer enn nok, og til overs.

Å gi på en slik måte skaper en velsignelse over menneskene som jeg har å gjøre med. Dette har i sin tur en virkning på menneskene som de har å gjøre med. På denne måten er ingenting bortkastet; jeg blir selv velsignet, og bidrar til en følelse av trivsel og glede rundt meg, og blir vitne til kraften og underet som ligger i Jesu kjærlighet til menneskene.

Gjerrighet, ondskap, og hjerteløshet er det motsatte av Guds natur. Gavmildhet og et ønske om å gi og velsigne er egenskaper som tilhører en Jesu Kristi disippel.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Bruden og skjøgen og de siste tider

Skrevet av Sigurd Bratlie

En veldig klar tolkning av profetiene bevitnet av Johannes i Åpenbaringen. Denne boken ble skrevet like etter slutten av andre verdenskrig, og er enda mer relevant i den verden vi lever i. Den fokuserer på viktigheten av å leve et gudfryktig liv i tiden før Jesu gjenkomst.