En oppmuntring for alle som strever med å få seier over synden

En oppmuntring for alle som strever med å få seier over synden

Du som står i livets kamp og ikke har kommet til full seier enda: Det skal lykkes!

Du som står i livets kamp og ikke har kommet til full seier enda: Det skal lykkes!

Du har kanskje så mange erfaringer med at det gikk feil, du falt i synden igjen, det ser ut som om det ikke er noen fremgang. Du har prøvd alt, men ingenting virker. Etter å ha hørt Guds ord talt med kraft og Ånd fikk du litt håp igjen, men det forsvant da følelsene ble borte i hverdagen. Det har gått opp og ned i lang, lang tid, så du tenker at det kommer sikkert også til å fortsette som det i fremtiden. Alle dine gamle erfaringer peker på at det aldri skal lykkes å bli helt ferdig med synden.

Troen er nøkkelen

Det står i en sang: «Gamle erfaringer viker for tro; bli ferdig med vantro og tvil!»

I sangboken Herrens Veier nr. 412 står det: «Troen taler kun om dagen her i dag, glemmer alt det gamle til Guds velbehag!»

Troen går rett imot fornuften. Troen er ikke «logisk» for vår menneskelige forstand; derfor er det tro. Å tro betyr å gripe og å holde fast, sta og seigt, døv og blind for alle vantroens tanker. Troen er en høy mur mellom gamle erfaringer og dagen i dag.

Du har sikkert prøvd det før, å gripe troen, og kanskje har du mistet den igjen. Ja, grip troen igjen og igjen! Hver eneste dag må du gripe troen på nytt, glemme det gamle og stride for å få seier! Grip troen, hold fast! Grip troen, hold fast! Dag for dag, blind for bekymringer om i morgen! Holder du fast på dette, da kommer snart dagen at du kan se deg tilbake og oppdage at du lever et seirende liv, og at det har blitt naturligere og lettere å seire hver dag.

Ingen grunn til å gi opp

Men hva om du senere på en dårlig dag har falt igjen? Er nå alt fortapt? Har alt vært forgjeves? Har du nå gått tilbake til å leve i synd? Har du nå fått en grunn til å bli motløs og gi opp? Nei! Tro på syndens tilgivelse! Bli ikke liggende i et eneste sekund, men skvett opp igjen, grip troen igjen og hold fast! Gud ga oss ikke motløshetens ånd, så den trenger du aldri å være i! Bruk fallet ditt som en grunn til å hate synden enda mer, til å bli enda bedre væpnet til neste gang! Det å falle er helt naturlig for noen som lærer seg å gå.

Det gjelder bare å aldri gi opp. Det skal lykkes!

Artikkelen ble først publisert i bladet «Skjulte Skatter» i juni 2021, med tittelen «Det skal lykkes!»
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.