En personlig frihet

En personlig frihet

Hva betyr det å ha personlig frihet?

3 min. ·

Gjennom alle tider, har menneskene kjempet for personlig frihet. Det er imidlertid trist å se hvor få mennesker som har hørt om, eller kjempet for, å få en dypere og større frihet. En innvendig frihet, som Jesus kaller å være virkelig fri.

Er jeg virkelig fri?

Om vi er ærlige med oss selv, må vi innrømme at om vi aldri så gjerne ønsker å være gode, sterke og lykkelige, så er vi som mennesker langt fra perfekte.

Personlig husker jeg at jeg prøvde å gi noen et tålmodig smil, selv om jeg var irritert. I stedet kom det bare sinte ord ut av munnen min. Andre ganger klarte jeg bare ikke å tilgi en person som hadde såret meg, selv om jeg egentlig ønsket å redde vennskapet vi hadde.

I Bibelen står det: «Gjør alt uten knurr og tvil» (Fil. 2,14), men det er nesten umulig for oss å ikke ha negative tanker når ting ikke går så bra. Vi kjenner fort våre begrensninger når vi prøver å gjøre som Paulus sa: Vær ikke bekymret for noe. (Fil. 4,6)

Hvilken nytte har vi av å ha full frihet til å snakke og fungere i det sosiale, hvis vi er fullstendig bundet innvendig når det kommer til å gjøre det gode?

Ingen frihet uten kamp

Det er synden som binder oss. (Rom. 6,16) Ingen frihet kan vinnes uten kamp. Mange vet kanskje ikke at Jesus var den første til å kjempe denne kampen. Jesus ble født med den samme naturen som resten av menneskeheten, slik at også han ble fristet som oss. Han var det første menneske som kjempet mot lystene i kjødet sitt, og tilbøyeligheten til å gjøre synd.

«Hvorfra kommer all ufreden og hvorfra kommer all striden blandt dere? Er det ikke fra lystene, som fører strid i lemmene deres?» Jakob 4,1. Jesus opplevde også disse tilbøyelighetene i sin egen menneskenatur, men i stedet for å gi etter, ydmyket han seg og ba inderlig til Gud om alt det han trengte. Med Guds kraft gikk han inn i kampen mot sitt eget kjød i hverdagslivet. Han overvant alt som ville hindre ham i å gjøre det gode.

Jesus ble, med den samme naturen som oss, Fredsfyrsten. Han kom til frihet fra synden på bekostning av sin egen vilje. Han fikk guddommelig natur og åpnet veien inn til et evig liv med Gud! (Rom. 6, 22-23)

Virkelig fri

Er du villig til å gi ditt liv for en slik frihet? Er du modig nok til å følge Jesus og fornekte deg selv i fristelsen, slik at du kan gjøre Guds vilje? Gjennom troskap og lydighet vil du vinne friheten til å elske og til å være god, til å leve et rettferdig liv og være en velsignelse for de rundt deg. «Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» (Joh. 8,34-36)

Da vil fredsfyrsten skjenke deg den ultimate fredsprisen: Evig liv.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.