En tro som er verdt å forsvare?

En tro som er verdt å forsvare?

Hva kjemper du egentlig for?

5 min. ·

«Virkelig fri» betyr frihet fra synd! Ikke bare frihet fordi Jesus tilga deg dine synder, men fri til å seire som han seiret. Da blir livet ditt et vitnesbyrd som forsvarer din tro.

Fordi jeg ville det

«Å…du går i kirken?» Spørsmålet ble slengt ut på en likegyldig måte; gutten så ikke ut som han forventet et svar, da han begynte å gå før jeg hadde fått sjansen til å svare. Vi var en håndfull studenter, det var fredag, lunsjen var nesten over, og samtalen var den typiske «Hva skal du gjøre i helgen … ?»

Jeg trengte egentlig ikke å si noe; alle skulle akkurat reise seg og gå, men jeg følte at noe rørte seg inni meg, og jeg svarte bevisst og høyt nok slik at hele gruppen kunne høre det: «Ja, jeg går i kirken.» Det ble helt stille et øyeblikk, og så begynte gruppen å bevege seg tilbake til klasserommet. Ingen sa noe; de visste allerede at jeg var kristen. Det var kanskje bare en liten seier, men for meg var det en viktig en, og jeg følte meg fredfull og glad. Jeg hadde forsvart min tro! Ikke fordi jeg hadde blitt drevet opp i et hjørne og følte at jeg måtte si noe, men fordi jeg ville det.

«Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som én gang for alle er blitt overgitt til de hellige.» Judas 1,3.

Hva tenker de fleste mennesker på når man sier ordet «kristen» eller «religiøs»? Kanskje kommer ordet «skandale» høyt oppe på listen, kanskje til og med «hykleri», «meningsløst» eller ikke minst, «irrelevant». Er dette virkelig denne troen som Judas formante oss til å stride for?

Heldigvis refererte Judas ikke til noen av de ovennevnte da han skrev disse ord; han refererte ikke til bibetydningen av «moderne kristendom». Han skrev om den tro som én gang for alle er blitt overgitt til de hellige! Én gang for alle – det betyr at man ikke skal komme senere og prøve å late som om kristendommen er noe annet enn denne troen som er blitt overgitt til oss! Judas 1,17: «Men dere, kjære: Husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt!»

Hva forsvarer du egentlig?

Så hva er egentlig denne troen som du kjemper for? Hva forsvarer du egentlig når du reiser deg og sier: «Jeg er kristen»?

Peter skriver: «Da nå altså Kristis har lidt i kjødet, så må dere også væpne dere med den samme tanken, at den som har lidt i kjødet, er ferdig med synden.» 1. Peter 4,1. Med andre ord, hvis du væpner deg med den samme beslutningen – at du, når du blir fristet til å synde, heller ville lide enn å gi etter for fristelsen (akkurat som Jesus gjorde) – da kan du faktisk bli ferdig med synd! Peter beskriver det som «å lide», fordi når du sier «nei» til dine lyster og begjær, går det mot din natur, og det er smertefullt. Men lidelsen fører til noe godt – det fører til sann frihet fra synd. Det er en tro som er verd å forsvare!

Et liv der du gir etter for dine naturlige syndige tilbøyeligheter – det som Bibelen kaller for «lyster» – er som å leve i en mørk fengselscelle. Uansett hvilken religion du velger å bekjenne, vitner ditt liv – det du gjør og sier – likevel om at du er en slave av synden. Hvordan kan du forsvare din tro på en overbevisende måte så lenge du forblir i denne «cellen»? Ved ordene som kommer ut av din munn – ved dine reaksjoner og dine handlinger – kan alle tross alt se at du er bundet av din synd! Da jødene sa til Jesus at de aldri hadde vært noens slaver, svarte Jesus: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Johannes 8, 34-36.

Fri til å seire

«Virkelig fri» betyr frihet fra synd! Ikke bare frihet fordi Jesus tilga deg dine synder, men også fri til å stå opp om morgenen, og ta opp ditt kors og følge Jesus. Fri til å seire som han seiret. Da blir livet ditt et vitnesbyrd som forsvarer din tro.

Heldigvis er vi ikke alene. «For ved at han selv har lidt og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.» Hebreerne 2,18. Jesus vet hva det er å være et menneske med menneskelige tilbøyeligheter. Han vet hva det koster å komme til et seirende liv, og det er grunnen til at når du ber til ham, vil han hjelpe deg å beseire de syndige tankene og reaksjonene som bor i din natur. Hver fristelse er en mulighet til å seire, og hver gang du seirer blir du mer og mer frigjort fra synden!

Ikke kast bort noe tid, hvis dette er hva du ønsker. Ta opp din bibel og les selv. Be til Gud om å gi deg tro at det er mulig å bli frigjort fra synden. Begynn så å leve som kristen – en som har en tro som er verdt å forsvare.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.