Er det noe som stjeler din glede?

Er det noe som stjeler din glede?

Se om disse også kan være forbedringsområder i ditt eget liv!

2 min. ·

Gleden vi søker er ofte ledet av vårt ego. Det er mye som kan gi glede, men hva gir sann og varig glede?

I Salmene 45,8 står det: «Du elsker rettferd og hater ondskap, derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre.»

Jeg spør ofte meg selv: Er jeg rettferdig i mine tanker, ord og gjerninger? Hater jeg virkelig den ondskapen som bor i meg? Har jeg rettferdige tanker om mine medmennesker? Hvis de kunne se inn i mine tanker, kunne de da til enhver tid se rene og gode tanker fylt med kjærlighet? Ber jeg for dem og har omsorg for dem? Eller er tankene fylt av mistenksomhet, fornærmelse og avind? Opphøyer jeg meg selv ved å ha urettferdige og dårlige tanker om andre?

Det er ved mine ord og gjerninger mine tanker synliggjøres. Har jeg rettferdige tanker, ja, så blir mine ord og gjerninger også rettferdige. Er mine tanker urettferdige så kommer det også frem i ord og gjerninger. Tenk å vandre rettferdig slik at jeg kan salves med gledens olje! For en nåde! For en fortvilelse å tynges av ubarmhjertighet, fornærmelse og all annen ondskap! Det er ikke mitt kall i livet!

Paulus skriver i Romerne 8,19: «For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares.» Skapningen, og menneskeheten, har sett nok av urettferdighet, hardhet, ubarmhjertighet, utroskap, egoisme, gjerrighet osv. Ingen lengter etter noe mer av det. Nei, lengselen i skapningen er etter noe helt annet. Lengselen er mot Guds barns herlige frihet. (Romerne 8,19-21) Frihet fra disse synder som ødelegger mennesker, ekteskap og familier. Den lengter etter det livet som kom frem i Jesus: Rettferdighet, godhet, barmhjertighet, renhet, trofasthet osv.

Det liv lengter også jeg som et Guds barn etter å få del i, i dypere og dypere grad. Jeg er takknemlig til Gud for at jeg ved hans kraft kan fries ut fra alt det som tynger, slik at jeg kan leve et rettferdig liv i sann og ekte glede!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.