Er hjertet i verden?

Er hjertet i verden?

Målet er ikke å ta med seg så mye som mulig av verden, men å slippe alt.

2 min. ·

Under loven eller i lovens ånd?

Der er mennesker i verden som spør hvor langt de kan gå uten å komme i konflikt med loven. Disse står på grensen til fall – til å bli forbrytere.

Blant troende er der også de som stadig spør: «Er ikke dette tillatt? Dette kan da ikke være synd? Har jeg ikke lov til å gjøre dette, har jeg ikke lov til å ha hint? Det kan da ikke være farlig?» Slike mennesker står også på grensen til fall. De er under loven og føler dens hårde tukt hver gang de har dristet seg for langt ut, og er kommet i konflikt med den. Slike har ikke Jesu Kristi sinnelag.

Slike omgår også lovens ånd. Mange av dem har opprettet noe som de kaller for «middelting»; det er slike ting som ifølge skriftens bokstav ikke blir påbudt og heller ikke nektet. Det er den selvlagede «gyldne middelvei».

Å ha hjertet i verden er en farlig tilstand

Er du blant disse, som nok vil til himmelen, men har sitt hjerte i verden, så vit at du er i en farlig tilstand. Johannes sier: «Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke Faderens kjærlighet i ham 1. Johannes 2, 15. «For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være», sier Jesus. Matteus 6, 21.

Paulus sier: «Verden [er] blitt korsfestet for meg og jeg for verden.» Galaterne 6, 14. Videre: «Jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. ... Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran,  og jager mot målet ...» Filipperne 3, 8.13-14. Dette viser Jesu Kristi sinnelag og kjærlighet til Faderen. Har du ikke dette sinnelag så trenger du i sannhet en ny omvendelse.

Artikkelen ble først publisert i bladet «Skjulte Skatter» i mai 1912, med tittelen «Målet er ikke å ta med seg så meget som mulig av verden». Språket er modernisert.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.