Er kristendommen fremdeles relevant i dag?

Er kristendommen fremdeles relevant i dag?

Har kristendommen mistet sin ryggrad og blitt irrelevant? Hva med kristendommen som Bibelen beskriver?

6 min. ·

Har kristendommen mistet sin ryggrad, og blitt irrelevant? Hva med kristendommen som Bibelen beskriver?

Dette er vår verden. Vi lever her, vi jobber her, vi oppfostrer våre familier her. Allikevel kan vi ikke riste av oss følelsen av at det er noe som ikke helt stemmer. Vår verden er ikke fullkommen. Den er langt fra fullkommen. I århundrer har vår verden blitt rammet av fattigdom, brutte forhold, kriminalitet, krig og sykdom. På det personlige plan er det vanskelig å unngå konflikter, vanskelig å ikke bli fornærmet, eller å si sårende ord.

Folk vender seg til kristendommen for å finne svar, men de fleste kommer tomhendte tilbake. I stedet for en løsning, finner de en religion som på den ene siden har misbrukt sin makt, og på den andre siden er ryggesløs og maktesløs. I et forsøk på å forbli stående har forkynnelsen mistet retning og klarhet. Kristendommen har mistet sin ryggrad. Kristendommen har blitt irrelevant.

Men hva med kristendommen som Bibelen beskriver? Kanskje det er en løsning likevel? Kanskje det er noe vi kan gjøre – noe DU kan gjøre, for å gjøre en forskjell i vår ufullkomne verden!

Hvorfra kommer problemet?

«Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden blant dere? Er det ikke fra lystene, som fører krig i lemmene deres?» Jakob 4, 1. Det onde som vi ser rundt oss er et direkte resultat av å gi etter for disse lystene som fører krig i oss. Å gi etter for disse lystene fører til krig, strid, og ødeleggelse av alle slag, med elendighet og ulykke i deres kjølvann! Eller, man kan spørre: Tror du at disse mønstre av dårlig oppførsel kommer av at folk har brukt deres tanker, tid og energi på å finne ut hvordan de kan velsigne sine familier eller de rundt seg? Nei, slik dårlig oppførsel kommer av at mennesker er egoistiske og selvopptatte, og gang på gang velger de å sette sine egne interesser foran alt annet.

Det er lett å kritisere og riste på hodet når man ser alt som er galt i verden, og blant  menneskene rundt deg. Men hvis du ser nærmere på din egen oppførsel vil du snart innse at du også har den samme egoistiske og selvopptatte naturen. Kan du erkjenne at ikke alle dine motiver er helt riktige, heller? Hvis du virkelig er ærlig med deg selv er du nok nødt til å innrømme at ikke alt du har tenkt eller gjort i dag ble gjort med bare uselviske eller ærlige motiver!

Andre velmenende mennesker har prøvd å fikse den dårlige oppførselen som de ser i verden rundt dem. De starter programmer for personlig utvikling, deltar i grupper og gir penger. Unge mennesker er spesielt begeistret for ideen om at de kan «gjøre en forskjell». Og dette er et edelt mål! Men ytre menneskelig innsats vil alltid komme til kort mot bølgen av ondskap som kommer fra egoisme, fordi det onde ligger i oss.

Sann bibelsk kristendom

Heldigvis finnes det et svar. For de som kan erkjenne dette, og som ønsker å endre seg, blir kristendommen relevant. Hvorfor? Fordi kristendommen er den eneste måten og virkelig sette en stopper for ondskap. Sann kristendom tilbyr ikke bare tilgivelse for syndene du har begått, slik at du kan starte på nytt, men det gir deg også hjelp slik at du kan helt slutte med å synde. Sann bibelsk kristendom tilbyr mennesker en vei ut av den synden og egoismen som gjør dem personlig ulykkelig og får dem til å såre hverandre.

Jesus sa at det var de som var syke som trengte en lege, ikke de som var friske. Han kom spesielt for slike «syke» mennesker – de som er lei av sin egen egoisme og synd, som føler at det må finnes en annen måte å leve på. Hvis du befinner deg i denne kategorien, blir kristendommen det mest relevante du kan være involvert i!

Ta ett enkelt bibelvers som et eksempel: «La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.» Romerne 12, 21. Tenk deg en verden der alle levde etter dette prinsippet! Tenk hva det ville gjøre for våre personlige liv og relasjoner! Hva hvis par var opptatt av å finne måter å velsigne deres ektefeller på, i stedet for å kritisere dem? Hva hvis foreldre behandlet sine barn med tålmodighet og kjærlighet, i stedet for å kreve at de oppfører seg på en måte som ikke irriterer foreldrene? Hva hvis folk også opptrådte på denne måten i våre lokalsamfunn og i næringslivet? Det ville ikke være mer gjengvold, kriminalitet eller misbruk av makt. Arbeidsgivere vil ikke utnytte sine ansatte, og omvendt. Tenk på all den korrupsjon, vold og hat som ville bli eliminert hvis folk i livets forhold kjempet mot sine menneskelige tendenser til å bli fornærmet, misunnelig og grådig!

Hos Gud er alt mulig

Høres det umulig ut? «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» Matteus 19, 26. Kristne tror at Gud vil gi dem styrke til å seire over sin egoistiske menneskelige natur, akkurat som Jesus seiret! Slik kristendom er mer enn relevant i vårt moderne samfunn. Hvis du vil ha en positiv innvirkning på verden rundt deg, da er kristendommen av avgjørende betydning for deg som et individ, fordi du absolutt ikke kan bli en løsning på problemet hvis du selv fortsatt er selvopptatt og egoistisk! Du må først begynne med å overvinne din egen egoistiske natur, før du kan hjelpe andre.

«Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det! For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.» 1. Timoteus 4, 16.

Hvis du da ønsker å gjøre en positiv forskjell i verden, må du være denne type kristen. Begynn i ditt eget hjem, og med dine egne omstendigheter. Det vil forandre livet ditt, og du vil gjøre en forskjell i verden. Kristendommen vil gjøre deg relevant!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.