Er Kristus virkelig Herre i ditt hjerte?

Er Kristus virkelig Herre i ditt hjerte?

Hvordan lever et menneske som har Jesus som sin sanne Herre og Mester, hele tiden?

5 min. ·

Tenk deg hvordan det er når Jesus Kristus, Guds Sønn, regjerer uhemmet på vårt hjertes trone som en iboende kraft. Hvordan lever et menneske som har Jesus som sin sanne Herre og Mester, hele tiden?

Hvor mange kan i sannhet si at Kristus er Herre i hjertet? Hvor mange er de i hvis hjerter han råder? Jesus sier selv: «Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre! – og gjør ikke det jeg sier?» Lukas 6,46. Fra hjertet utgår livet. Kristus er livet, menneskenes lys. Når han blir enehersker på vårt hjertes trone, da er vi i sannhet kristne. Det er det som er kristendom. Det er mangt og meget som utgis for å være kristendom; men det er meget få som virkelig er kristne. For de fleste såkalte bekjennende kristne ville det være gudsbespottelse å si at Kristus satt på deres hjertes trone.

Slutt å synde!

Hvis Kristus var Herre, så behøvde man ikke be om tilgivelse. Tenk hårdt på det! Hvis Kristus er enehersker på vårt hjertes trone, natt og dag, hva skal vi da be om tilgivelse for? Hvis alt går etter hans ledelse, hans vilje hele dagen, hva skal vi be om tilgivelse for? Det er med urette man kaller ham Herre, Herre når en ikke gjør hans vilje, men går sin egen vei og ikke adlyder ham. Man søker Kristus, men ikke for å gjøre ham til Herre. Han tar gjerne ledelsen av ditt liv hvis du ønsker det.

Når han blir enehersker på vårt hjertes trone, da er vi i sannhet kristne. Det er det som er kristendom.

De fleste vil ha hjelp i sin nød, tilgivelse for sin synd, men – hvem vil ha ham til Herre? Det er falskhet, humbug, hykleri, skuespill å kalle ham Herre, hvis du ikke vil ha ham til Herre. Slutt da å kalle ham Herre. Men hvis du vil at han skal lede deg, da blir det slutt på synden. Hva har vi tapt ved å få ham til Herre? Alt det som ondt er! Alt det som er godt å bli kvitt! Hva vinner vi? Visdom og Guds og Kristi kjærlighet, og kjærligheten til Gud gjør at vi holder hans bud. (1. Johannes 2,5)

Synd er lovbrudd, men hvis en faller, så er det tilgivelse å få. Menneskets naturlige forstand og kløkt ødelegger og blir til synd for en. Det å ha Kristus til Herre i sitt liv, er himmel på jord. Tenk hvor trygt når han, som er Visdommen, leder våre skritt – når Kristus, som er den personifiserte kjærlighet sitter på mitt hjertes trone. Når kjærligheten selv bestemmer, blir alt godt, ja alt! (1. Korinter 13,7)

Det gjør kjærligheten! Nå sitter Jesus Kristus, Guds Sønn og hersker uinnskrenket i hjertet som en iboende makt. De aller, aller fleste har ham som gjest, og når Faderen og Sønnen gjester hjertet en gang imellom, får man smake deres sødme stykkevis. Dette er sannheten om de aller fleste såkalte kristne. Nøyaktig slik er det!

Tenk hvor trygt når han, som er Visdommen, leder våre skritt – når Kristus, som er den personifiserte kjærlighet sitter på mitt hjertes trone.

Men når Kristus er blitt helliget som Herre i hjertet, da er han der fastboende. Han har fått hjertet som et fast bosted. Kjærligheten er kommet inn, og den går aldri ut. Den leder og styrer alt! Når kjærligheten er på besøk, da får man en smak; men når den blir Herre, da får man ha den stadig. Da blir du kjærlighetens utøver, og dens egenskaper passer for deg. Man har som regel flere gjesteopphold, derfor er det så opp og ned med folk som søker Gud. De kjenner av og til sødmen av Herrens nærhet, men når han drar seg unna, da er man uviss, famlende og i mørke.

Den som har fått Kristi kjærlighet som en iboende kraft, får alt det som står i 1. Korinter 13. Han regjerer slik at du blir fornøyd alltid. Dessverre er det slik at selve Satan regjerer i såkalte kristnes hjerter. Etter å ha prist Gud i lange tider, så blir de plutselig fulle av Satan. Kristus regjerer der en stakket tid, og så? Jo, så blir det statskupp, og da blir det åpenbart hvem som regjerer der. «Det er måte på alt!» sier alle som har lyst til å gå sin egen vei. Men for en himmelsk atmosfære det blir i oss og omkring oss når Kristus er Herre!

Å hellige betyr å adskille og utskille. Uinnskrenket makt.

Tro på Guds ord. Å hellige betyr å adskille og utskille. Uinnskrenket makt. Enevoldskonge er hva en konge egentlig skulle være. Når Kristus er enehersker, da blir det aldri noe feil, for han dikterer bare kjærlighet og godhet. Noe bedre styre finnes ikke. Når han, som er fullkommen, styrer, blir alt fullkomment; det er hundre prosent sannhet.

Kristus er en streng herre, men han tenker bare på mitt beste. Jeg vil anbefale min Herre! Sett ham inn som hersker! Kjærligheten er slik at en tenker ikke på seg selv, men tenker på hva som er best for andre. Derfor råder jeg dere til å hellige Kristus som Herre i deres hjerter!

Denne artikkelen ble først publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i januar 1952, under tittelen «Kristus som Herre».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.