Et ekteskap i henhold til Guds ord

Et ekteskap i henhold til Guds ord

Vi kan virkelig ikke overse poenget at Gud ser på ekteskapet som et hellig og høyt opphøyet forhold!

8 min. ·

Gud har skapt alle mennesker med evnen til å trives og nyte livet, gift eller ikke! Men er det ikke utsiktene til et lykkelig liv sammen som motiverer oss til å gå inn i et ekteskap og love å elske og verne om hverandre, «inntil døden skiller oss ad»?

Som kristne innser vi samtidig at, for at et ekteskap skal lykkes og virkelig være en lykkelig union, er det klokt å se til Bibelen for noen fakta og viktige retningslinjer som vil hjelpe oss på veien.

Et lykkelig og meningsfylt forhold

Det er helt klart at Guds hensikt fra begynnelsen av var at ekteskapsforholdet skulle være velsignet, meningsfylt og lykkelig. Først skapte han mannen i sitt bilde, i stand til å elske, kommunisere og skape, og plasserte ham i en vakker hage der alle ønskene til et rent menneskelig hjerte kunne bli oppfylt. Men Guds fantastiske skaperverk var ikke komplett før han skapte en kvinne. «Så sa Gud Herren: Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.» 1. Mosebok 2,18. En hjelper, en ledsager, hans like, noen å dele sine dypeste tanker med og gjengjelde hans betingelsesløse kjærlighet! Når Gud førte kvinnen til Adam var Adams glede komplett og han utbrøt: «Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt.» 1. Mosebok 2,23.

Etter denne erklæringen, leser vi: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.» 1. Mosebok 2,24. Jesus selv gjentar dette verset i Matteus 19,5, og legger til: «Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.» Matteus 19,6. Apostelen Paulus henviser igjen til samme verset, og forklarer at ekteskapsforholdet er et bilde av det «store mysteriet», Kristus og menigheten. (Efeserne 5,32)

En fantastisk motgift til et veldig reelt problem

Etter denne erklæringen, leser vi: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.» 1. Mosebok 2,24. Jesus selv gjentar dette verset i Matteus 19,5, og legger til: «Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.» Matteus 19,6. Apostelen Paulus henviser igjen til samme verset, og forklarer at ekteskapsforholdet er et bilde av det «store mysteriet», Kristus og menigheten. (Efeserne 5,32)

Vi kan virkelig ikke overse poenget at Gud ser på ekteskapet som et hellig og høyt opphøyet forhold! Det var hensikten hans fra begynnelsen. Fra begynnelsen ga han også menneskene lover som ville garantere deres lykke så lenge hans lover ble overholdt. Dessverre forandret én ulydighetshandling alt, og synden kom inn i Guds gode skaperverk. Hvis vi er ærlige vil vi raskt innrømme at det fortsatt er synden som ødelegger forhold, forstyrrer harmonien i ekteskapet, og er årsaken til at kjærlighet blir kald.

Ikke bare to hjerter, men to viljer

For å forstå dette bedre må vi forstå hva det betyr å «fornekte seg selv» og «ta sitt kors opp».Vi kan enkelt nok fornekte oss selv ting. Hvis noen for eksempel ønsker å gå ned i vekt, kan de nekte seg luksusen av søtsaker og usunne godbiter. Men det som Jesus snakker om er helt klart noe mye dypere enn dette.

«Å fornekte seg selv» har å gjøre med vår egen vilje, våre ønsker og krav som stammer fra vår selvsentrerte natur som mennesker. Som et resultat av syndefallet er vår egen vilje nesten alltid i strid med Guds vilje. I et ekteskap vil vi snart oppdage at ikke bare har to hjerter og liv kommet sammen, men også to forskjellige personligheter, hver med sin egen vilje!
Jesus hadde også en menneskelig vilje, men han sa: «La ikke min vilje skje, bare din.» Lukas 22,42. Jesus valgte å fornekte sin vilje for å gjøre Guds vilje. I Hebreerne 10,9 sier han: «Se, jeg kommer for å gjøre din vilje.» Jesus kom for å gjøre Guds vilje i sin menneskekropp, og det kostet ham sin egen vilje. Han er vårt eksempel i alt, så vi kan også fornekte vår egen vilje og gjøre Guds vilje i stedet. Dette vil resultere i et lykkelig forhold, og et stadig bedre ekteskap.

Jesus døde på korset for å sone for våre synder. Men i løpet av sitt liv tok han opp sitt kors, som betyr at synden som han bar i sin menneskelige natur ikke fikk lov til å leve. Dette er hva Paulus omtaler som «Jesu død» i 2. Korinter 4,10. Jesus inviterer oss til å følge ham på denne veien der synden kan beseires i kraft av Den Hellige Ånd. Hvis vi tar imot hans invitasjon og følger i hans fotspor vil hans liv også være åpenbart i vårt legeme, som en stadig større nytte og velsignelse for dem rundt oss, inkludert vår ektefelle!

Vi kan berike hverandres liv!

Det er en veldig god nyhet at Gud ikke har ombestemt seg når det gjelder ekteskap, til tross for synden som kom inn i verden gjennom det første paret! Hans hjerte lengter etter at det skal lykkes for oss, og hans kjærlighet har gitt oss lover som, hvis vi holder dem, vil sette oss fri fra vår menneskelige natur, slik at vi kan lære å elske hverandre slik han elsker oss. Menneskets natur er gjenstridig! Det skal så lite til for at en liten misforståelse, en vane som vi ikke liker, et tankeløst ord eller et kritisk blikk skal føre en sky over våre forhold. Menneskets natur er så lett fornærmet!

Men heldigvis har vi Guds ord og lover for å hjelpe oss. Hvis vi for eksempel følger ordene i Kolosserne 3,12-14, har vi et godt håp om et lykkelig og meningsfylt forhold slik Gud mente at det skulle være. «Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.» Dette betyr ikke at vi alltid vil være enige eller holde samme synspunkt i hver sak. Gud har skapt oss som individer med ulike personligheter og tenkemåter. Men vi kan oppmuntre hverandre i henhold til Guds ydmykhets-, godhets- og barmhjertighetslover. På denne måten kan vi berike hverandres liv og være de sanne medhjelpene for hverandre som Gud hadde som hensikt at vi skulle være.

Et forhold av gjensidig tillit og trofasthet

Bibelen sier at ekteskapet skal holdes i ære blant alle. (Hebreerne 13,4) Han vil at det skal være et hederlig forhold for begge parter. I Guds hjerte eller plan for menneskeheten er det ingen plass for undertrykkelse, enten på mannens eller kvinnens side, uavhengig av hvilken kultur eller bakgrunn vi kommer fra.

I Salomos Ordspråk 18,22 leser vi: «Den som har funnet en hustru, har funnet lykke, og har fått en god gave fra Herren.» Gud velsignet ekteskapet fra begynnelsen (1. Mosebok 1,27-28), og hans hensikt var helt tydelig at det skulle være et forhold av gjensidig tillit og trofasthet mot hverandre. Som følgesvenner på livets vei kan mann og kone arbeide sammen som et team og lære å elske hverandre mer og mer, slik at de kan vokse sammen i alt som er godt. Hvis dette er vår erfaring, så kan vi sannferdig si at vi har et lykkelig ekteskap, vel vitende at det som er bra alltid kan bli bedre!

Og hvis vi ikke har kommet helt dit ennå, har vi ingen grunn til å gi opp håpet. Vi kan ha full tillit til Gud at vi kan komme dit! Gud elsker fremdeles å skape, og hvis vi oppsøker og følger hans gode lover og bud, vil han skape nytt liv i oss. Da blir vi en ny skapning i Kristus, også i vårt ekteskap. «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Efeserne 2,10.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.