Et ekteskap hvor Gud er med

Et ekteskap hvor Gud er med

Gud kan lære oss hvordan vi kan virkelig elske hverandre.

4 min. ·

Det er ikke et tema i denne verden som er mer snakket, skrevet og sunget om enn kjærlighet, men det er trolig også det mest misforståtte emnet som finnes.

Ja, vi søker alle etter kjærlighet. Det er et grunnleggende behov for ethvert menneske å ville føle seg elsket, akseptert, forstått og tatt vare på. Når vi vokser opp er det en voksende lengsel etter å finne den perfekte ektefelle som kan elske oss og gjøre oss lykkelig.

Det som er merkelig er at det ikke alltid fungerer slik i livet. Vi kan bare se oss rundt, så oppdager vi at mange par som startet med kjærlighet nå har havnet i skilsmisse eller ulykkelige ekteskap. Hva skjedde? Det begynte jo så fullkomment …

Ha Gud med i bildet

Det er viktig å forstå vår egen menneskelige natur. Den er så full av egoisme, krav, egenkjærlighet og forventninger, at vi kan stille spørsmålet: Er vi av natur faktisk i stand til virkelig å elske et annet menneske? Vi leser i Romerne 7,21: «Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden.» Hvor ofte finner vi at når vi egentlig virkelig ville elske uselvisk, at det onde ligger hos for hånden? Men den gode nyheten er at når Gud kommer inn i bildet, så får vi styrke og kraft til å beseire vår natur og lære å elske fritt, som er vårt hjertes lengsel.

Å være forelsket er godt og nødvendig når vi går inn i et ekteskap, men vi vil snart finne våre begrensninger når de daglige prøvelser kommer og vår kjærlighet blir prøvd. Derfor må vi ha Gud som vårt hode og mester og bli ledet av Den Hellige Ånd som lærer oss. «Men om broderkjærligheten er det ikke nødvendig å skrive til dere. Dere er jo selv lært av Gud til å elske hverandre.» 1. Tessaloniker 4,9.

Vi må være lærevillige og følsomme for Guds stemme og søke ham i bønn når vi når våre menneskelige begrensninger. Da kan Gud virkelig lære oss hvordan vi skal elske ifølge hans ord. Tenk deg hvordan et ekteskap kan være når begge parter har Gud som sitt hode og lærer av ham hvordan de skal elske hverandre!

Klar veiledning

I 1. Korinter 13,4-8 får vi en sunn veiledning i hva gudfryktig kjærlighet er.

«Kjærligheten er tålmodig, er velvillig.
Kjærligheten misunner ikke.
Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.
Den gjør ikke noe usømmelig,
søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde.
Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.
Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
Kjærligheten faller aldri bort

Kjærlighet er å gi

For en fantastisk oppskrift på et lykkelig ekteskap etter Guds ord! Dette er hans tiltenkte plan for oss, at vi, i stedet for å søke etter kjærlighet, kan gi menneskene rundt oss kjærlighet. Guds kjærlighet er å gi. «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne …» Johannes 3,16. Det er guddommelig kjærlighet. Det er faktisk ikke kjærligheten som vi mottar som gjør oss oppriktig lykkelig, men heller kjærligheten som vi gir. Som Jesus selv sier i Apostlenes gjerninger 20,35: «Det er saligere å gi enn å ta imot.» Et ekteskap hvor begge parter har denne holdningen kan ikke annet enn å gå bra. Og det gjelder også for alle andre slags forhold.

«Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine.» Johannes 15,13.

Når vi kommer opp i vanskelige situasjoner i livet, så kan vi gi opp vår egen vilje, ta all egoisme på korset, la vår egenvilje dø, og være mild og kjærlig i stedet. Dette betyr lidelse, men Guds kraft og styrke er tilgjengelig for alle som søker ham med et helt hjerte. Da kan de samme forhold som fører mange mennesker til skilsmisse heller føre oss til helliggjørelse og en dypere guddommelig kjærlighet.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.