Et liv fullt av glede

Et liv fullt av glede

Hva er glede og hvordan kan vi oppleve det?

Det er virkelig mulig å leve et liv fullt av glede i alle forhold!

Følelser kommer og går, men glede er mer enn bare en følelse! Glede er en visshet som kommer fra å gjøre valg som behager Gud. «Du elsket rettferd og hatet lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre.» (Hebreerne 1,9)

Glede i mine prøvelser

Det er ikke meningen at glede bare oppleves i gode tider; ved å leve etter Guds ord kan jeg også oppleve glede når jeg er syk, sliten eller i ubehagelige situasjoner. Jakob skriver, «akt det for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser.» (Jakob 1,2). Men hvordan kan selv mine prøvelser regnes som glede?

Neste vers gir svaret: «For dere vet at når troen blir prøvd, virker det tålmodighet.» (Jakob 1,3) Det er nettopp når jeg opplever forhold som ikke er lette, når jeg ikke føler meg lykkelig og opplagt, at jeg finner synden i naturen min som forårsaker at jeg blir ulykkelig. Jeg finner min utålmodighet og misnøye. Disse tider med motgang er muligheter til å fornekte synden i min natur, så den kan erstattes av dyd. Dette er virkelig noe å glede seg over!

Dette verset fra en av våre sanger, skrevet av en mann som skrev fra sitt hjerte og liv som kristen, har sannhetens klang:

«O Herre, din lov vil jeg holde.
Min lyst er å lide med deg.
Da intet meg skade kan volde,
men alt blir til frelse for meg.»

(Elihu Pedersen, Herrens Veier # 283)

Glede ved å tjene de andre

Jeg har erfart at det er en fryd å adlyde Gud når jeg tenker på hans kjærlighet for meg og den gode virkningen lydighet har, både for meg selv og de rundt meg. Guds ord sier dette om å elske og tjene andre· «Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.» (Filipperne 2,3-4). Når jeg er fokusert på mine egne følelser, problemer, tanker og meninger, da opplever jeg ikke glede.

Glede fra Guds ord

Guds ord sier at jeg skal stole på ham av hele mitt hjerte. Det er glede i å søke Gud om veiledning og å stole på at han vil ta vare på meg og lede mitt liv etter sin vilje.

Det er lett å følge mine følelser og menneskelige tilbøyeligheter; det krever innsats å være glad når situasjonen eller humøret mitt tilsier noe annet. Jeg må ta et valg. Jeg trenger å be om hjelp og å være lydig mot Guds ord.

Guds ord sier at jeg skal kaste alle mine bekymringer på ham. Gjennom bønn kan vi avvise alle tunge tanker, for vi vet at alle prøvelser vi møter samvirker til vårt beste: «For vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.» (Romerne 5,3-4) Glede er lett. Da er bekymring, tvil og jordiske sorger fraværende. Det er resultatet av lydighet mot Guds ord, at man velger å gjøre det som er rett, og det er en belønning for dem som gjør Guds vilje, som vi også kan se fra Jesu eget liv. Glede er å lengte etter ting med evig verdi i stedet for penger, materielle ting, ære eller et ideelt ekteskap og karriere.

Hvert valg å adlyde Gud er et skritt bort fra synd og tunge tanker, og et skritt nærmere en stadig økende glede!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.