Gå til innhold

Et liv med vitalitet

Asha gleder seg til å bruke livet til å følge i Jesu fotspor.

Det er slutten på en lang helg, og jeg slapper av sammen med vennen min Asha. Vi snakker om det livet vi er kalt til å leve som kristne, og det er tydelig at dette er noe som virkelig interesserer henne. Hun er så begeistret at hun knapt tar seg tid til å puste.

Asha siterer en av sine favorittsanger fra BCCs sangbok Herrens Veier:

«Det er et liv som tungt i skålen veier,
et liv så fullt av rett, barmhjertighet,
et liv som fattige i ånden eier,
et liv som kun for ringe er beredt.

Det er et liv hvori min ånd nå mettes,
et liv som gir oss ånd’lig spenstighet.»

 

Øynene skinner; dette livet er så tiltrekkende for henne!

«Jesus åpnet veien til dette livet for oss. Dette er veien der han tok opp sitt kors hver dag, og overvant synden som han fant i sitt eget kjød. Jeg snakker ikke om det fysiske korset som han ble naglet til, men det daglige korset som han bar hele sitt liv. Det er lett å tenke at ‘Jesus var Guds Sønn; det var nok lettere for ham’. Men sannheten er at han ble fristet i alle ting som jeg er, men han var ydmyk og ringe, og derfor seiret han! (Hebreerne 4,15)

Hva om Jesus hadde bestemt: ‘Nei, jeg vil ikke bære korsets smerte’? Jeg kan ikke bare la være å ta opp mitt eget kors fordi jeg ikke har lyst til det. Jesus bar alltid korset, om han ville det eller ikke. Jeg vil vise min takknemlighet for hva han har gjort for meg ved å leve det samme livet.

Et håndgripelig liv

Det som er så utrolig er at når vi lever dette livet, begynner vi å bære Åndens frukt. (Galaterne 5,22-23) Jeg har sett fruktene i mennesker som jeg vet overvinner sin egen vilje, sitt eget kjød. Disse menneskene har vist meg at å leve dette livet gir ekte glede. Alle er ute etter dette tilfredsstillende og lykkelige livet, men så få kjenner til hemmeligheten; livet som man må leve for å komme dit. Dette livet er løsningen for alt.

Når jeg ser dette livet i andre, da ønsker jeg virkelig det samme. Jeg er så takknemlig for håpet som jeg har! Fordi Jesus åpnet veien for meg, kan jeg også overvinne synden i mitt kjød, hvis jeg er fattig i ånden og ydmyk som han var. Jeg kan leve dette livet av rettferdighet og barmhjertighet, og uten at jeg må si et ord kan andre smake Åndens frukt i meg; de blir håndgripelige.»

Asha siterer en annen sang fra Herrens Veier som virkelig har talt til henne:

«Frukt du kan smake og kjenne
kommer ved tro på Guds ord,
om du forblir i din Herre,
blir Ordets gjører på jord.

Når Herrens lover vi lyder,
her ved hans nåde så stor,
da får vi se Kristi dyder,
liv som en frukt av Guds ord.» 

Å sette dette livet i praksis

Jeg spør Asha hva dette betyr for henne personlig; hvordan hun kan bruke dette i sitt eget liv.
«Jeg har egentlig tenkt mye på det», svarer hun. «Jeg vil tjene og velsigne andre så mye som jeg kan. Det er så mange muligheter å gjøre det; med familie, kolleger, menigheten osv. Men mer enn ytre handlinger vil jeg ha et liv som smaker av Åndens frukt. På den måten kan de andre, særlig de som er yngre enn meg, se Jesu dyder komme fra meg når jeg tjener. Jeg kan gjøre dette livet tiltrekkende, slik at Jesus blir herliggjort ved mitt liv!

Vi er faktisk her på jorden som en brud som venter på sin brudgom. Hvert trinn i livet er et fremskritt; vi syr den rene hvite drakten til dagen når vi skal være med vår himmelske brudgom. (Åpenbaringen 19,8) Vi skal se frem til den dagen Jesus kommer tilbake, og jeg kan gjøre det når jeg lever dette livet!

Jeg vet at jeg akkurat har begynt på denne veien, og det kommer til å ta mye arbeid, men jeg skal holde fast ved denne troen. Hvis jeg skulle gi etter for synd, samtidig som jeg vet hva jeg er kalt til, da er jeg bare dum. Og jeg vet at det ikke finnes snarveier. Det er bare én vei – veien som Jesus åpnet gjennom kjødet, ved å nekte synden som han fant der. (Hebreerne 10,20) Jeg må døde synden som er i mitt kjød som Gud peker ut for meg; da vil jeg oppleve gleden og velsignelsen som kommer ved trofasthet og lydighet.»

Ser frem til Jesu gjenkomst

Jeg har vært så utrolig oppmuntret av denne samtalen som jeg har hatt med Asha. Hun er fra en overfylt by i India, og jeg kommer fra den åpne prærien i Canada, og våre veier har krysset hverandre en kort tid i Norge, men som hun selv uttrykte det, «Vi har alle forskjellige liv, men det er ett liv som Gud har kalt oss til å leve. Hvis vi arbeider med det Gud gir oss i hvert forhold, så er vi sammen i samme ånd.»

Jeg kunne ikke vært mer enig. Sammen med min venn Asha ser jeg frem til dagen da vi skal være sammen for all evighet som Jesu Kristi brud. Sammen med alle de som har levd livet som Jesus åpnet for oss; veien der vi seirer over synd og viser Jesu dyder.

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Last ned gratis e-bok

Jeg er korsfestet med Kristus

Dette heftet er basert på det som Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Her forklarer Elias Aslaksen hva dette betyr, og hvordan leseren kan ha samme vitnesbyrd som Paulus i sitt eget liv.

Følg oss