Et nytt år = nye muligheter!

Et nytt år = nye muligheter!

En positiv og håpefull oppmuntring for året som ligger foran oss.

4 min. ·

Ved Guds nåde er vi nå gått inn i et nytt år, og vi har allerede skrevet de første blad i vår livsbok for året som kommer.

Om du er misfornøyd med de år du har levd, så ligger det nye muligheter foran deg. Det kan virkelig bli et nytt år med et nytt liv til Kristi ære. Alle livets floker kan løses. Jesus kom nettopp til verden for å hjelpe menneskene ut fra synd og elendighet. Han kom for å løse de bundne og sette undertrykte i frihet, ja, han kom for å sette alt i rette skikk, høylovet være hans hellige navn! Han kom for å gjøre deg lykkelig, du som har det vondt. Året som kommer kan bli et rikt og velsignet år for deg uansett hvordan ditt liv tidligere har vært.

Gå frem til en lys fremtid

Skynd deg å gjøre opp din sak med Gud og mennesker, for tiden heretter er kort. Er ditt forhold i orden, så la ikke dine tanker dvele slik ved fortidens elendighet at også din fremtid blir ødelagt. Satan har fått mer enn nok av din kostbare livstid. Løft ditt hode i tro og tillit til Gud og gå fremtiden lyst i møte. «Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.» Jesaja 40,21. Halleluja! De løper utrettelig frem i de gjerninger som forut er lagt ferdige, inntil herlighetsmålet er nådd.

«Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.» Jesaja 43.19. Høylovet være Gud! Strømmer av levende vann kan trenge inn i ditt ørkenliv og gjøre det til en fruktbar hage. Dette kan skje fort.

Men vi innbys ikke til et liv uten kamp og vanskeligheter. Nei, det er nettopp til et troens kampløp vi er innbudt. «Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss …» Hebreerne 12,1. Men Jesus har garantert at vårt kampløp skal bli et seiersløp om vi fra stund til stund vil motta den kraft han vil gi oss.

Gud gjør deg til en helt

Det er under livets mange og store prøver at helter fremstår. Dette gjelder denne verdens helter, og det gjelder Guds rikes helter. Dersom menn som Noah, Abraham, Josef, Moses, Gideon, Barak, Samuel, Jefta, David, osv. ikke hadde møtt så store prøver, så hadde deres navn aldri vært kjent.

Nå har Gud utsett noe ennå bedre for oss, og vi skal trede inn i rekkene blant den nye pakts troshelter. Nå er det vår tur til å utvise troskap i smått og stort, og den som seirer over seg selv, er større enn den som seirer over en stor by. Det er bare den nye pakts helter som har maktet å beseire seg selv, fordi verket er fullbrakt og Kristi Ånd er utgytt i deres hjerter. Her er Jesus den største og første helt, og Gud er klar til å gjøre hver den som vil, til helter – ikke med heltenavn i denne verden, men i den kommende.

Må Herren rikelig velsigne det nye året for oss alle, så det blir det mest velsignede og fruktbringende året vi har levd, og la oss leve i forventningen av Kristi komme.


Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i januar 1947.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.