Et nytt og godt år!

Et nytt og godt år!

Gode nyttårsønsker fra alle oss i AktivKristendom!

5 min. ·

La oss gå inn i det nye år med løftede hoder og en levende tro på alt Guds ord. Alt er skrevet til vår lykke og vårt evige gagn. La oss ikke gå og vente på krig og antikrist og all elendighet som skal komme. Menneskene skal engste seg i fortvilelse over alt det onde som skal komme over jorden, og alt dette er en frukt av allslags synd og hovmod. La oss med oppløftede hoder vente på Kristus og den evige sommer. (Lukas 21, 28-30.)

Lever vi i tro til Gud og sår ut det gode som Gud gir oss nåde til å si og gjøre, så skal vi også, etter rettferdighetens lover, høste det gode i velsignelse og fred. Da Jesus sendte sine disipler ut med herlighetens evangelium, sier han at han har all makt i himmel og på jord og lover å være med dem alle dager inntil verdens ende. (Matteus 28, 18-20.) Dette løfte må vi holde fast ved og glede oss over. Dette gjelder Jesu disipler som holder hans ord og lærer andre å holde dem. Er vi i denne flokk, så er vi hans eiendomsfolk, og de kjæreste han har på jorden. «Er Gud for oss, hvem er da imot oss?» sier Paulus i Romerne 8, 31 og videre i vers 32: «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med ham?» Ja, så høyt elsker han oss at han kan ikke annet.

Vi forstår ikke alt som møter oss i livet, men det må vi forstå og glede oss over, at alle ting tjener oss til gode, når vi elsker Gud (Romerne 8, 28), og at Gud er trofast, som ikke lar oss bli fristet over evne. (1. Korinter 10, 13.) Vi vet også at alt som kommer i vår vei, er Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet. (1. Korinter 2, 7.)

I etterfølgelsen av Kristus er vi garantert en indre fred og glede som ingen og intet kan rokke ved. «Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag, med blygsel og ærefrykt!» Hebreerne 12, 28. Dette riket er så lite som et sennepskorn til å begynne med, men er født i oss av Gud selv ved hans sannhets ord og har alle muligheter i seg til å utvikles og vokse i Guds kraft og herlighet. Dette riket består i rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd. (Romerne 14, 17.)

«Min fred gir jeg dere», sier Jesus i Johannes 14, 27. I 2. Tessaloniker 3, 16 skriver Paulus: «Må han selv, fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter! Herren være med dere alle!»

Skriften er full av håp og trøst for alle de gudfryktige i tiden som kommer for oss her på jorden, og i all evighet. Han vil i de kommende tider vise sin nådes overvettes rikdom av godhet mot oss i Kristus Jesus. (Efeserne 2, 7.)

Som vanlige mennesker er vi ikke i stand til å forstå betydningen av vår livstid. Paulus ber for menigheten i Efesus at Gud måtte gi deres hjerte opplyste øyne, så de kunne forstå hvilket håp de var kalt til og hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige, og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. (Efeserne 1, 18-19.) Ja, har vi disse opplyste øyne i vårt hjerte, så vi ser og forstår vårt høye, evige og herlige kall, da kan vi ikke bli bekymrede og motløse. Vi får det som bruden i Salomos Ordspråk 31, 25: «Kraft og verdighet er hennes klær, og hun ler av den kommende tid».

«Ja, men det er ikke så lett å glede seg bestandig», sier du. Er det en ting som er helt sikkert, så er det at det slettes ikke blir lettere ved ikke å glede seg. Gleden i Herren er vår styrke. Den må være grunnfestet i vårt hjerte ved et levende håp og en levende tro under alle forhold i trengsler og motganger av alle slag. Har vi det usynlige for øye, så blir våre trengsler kortvarige og lette, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Ved en levende tro blir det slik.

Urettferdigheten skal ta overhånd i den siste tid og kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Men vi skal ikke være av de fleste, men av de få hvor ikke kjærligheten kan utslukkes. Det evige lys er tent i våre hjerter, og det skal aldri utslukkes, men fortsette å lyse i de himmelske boliger. Om mørket og ondskapen tiltar aldri så mye omkring oss, så ser vi at de fem kloke jomfruer sto med brennende lamper i nattemørket.

«Gi akt på de ulastelige, og se på den som er oppriktig! For fredens mann har fremtid.» Salme 37, 37. «Si at det går den rettferdige godt!» Jesaja 3, 10. Ja, har vi det slik, så går vi inn i nytt og godt år, og det blir bedre og bedre og lysere og lysere inntil vi står hjemme hos Gud på Sion!

Artikkelen ble først publisert i bladet «Skjulte Skatter» i januar 1976.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.