Et rent ekteskap

Et rent ekteskap

Utroskap og ekteskapsbrudd forårsaker smerte, mistanke, mistillit og elendighet, både for ektefeller, barn og andre involverte. Er det mulig å holde ekteskapet rent?

3 min. ·

Utroskap og ekteskapsbrudd forårsaker smerte, mistanke, mistillit og elendighet, både for ektefeller, barn og andre involverte. Er det mulig å holde ekteskapet rent?

Renhet er en dyd som er blitt sjeldnere og sjeldnere. Selv innenfor kristendommen har Bibelens ord om renhet blitt vannet ut, og mange mennesker ser ikke lenger på mange former for umoral som synd. Når vi leser hva Jesus selv sier om dette, finner vi en standard som går langt utover det å bare være ren i handling. Jesus kom med en forståelse fullstendig motsatt av læren til den tids religiøse ledere, som «framsto som vakre utenpå», men var fulle av «dødes ben» innvendig. De var ikke interessert i å gjøre noe med den innvendige urenheten.

Et rent tankeliv

Jesus sa at en som ser på en kvinne for å begjære henne, allerede har drevet hor med henne i sitt hjerte (Matteus 5, 20, 27-28). Dette viser at det er selve tankelivet som må holdes rent fra alt slikt begjær som finnes i vår falne natur.

Sex i forbindelse med ekteskapet er noe Gud har ment som en velsignelse, men Jesus gjør det klart at det å holde liv i begjærstanker om noen andre enn ektefellen din, er synd. Du kan ikke hjelpe for ting du ser eller hører i verden rundt deg, men lystene som vekkes i sansene dine må gjøres noe med!

Josef gjorde akkurat det. Da Potifars kone prøvde å forføre ham ved mange anledninger, avviste han henne. Hvordan gjorde han det? Svaret lå i det han sa til henne – «Hvordan skulle jeg da gjøre denne store onskapen og synde mot Gud?»– (1. Mosebok 39, 9). I stedet for å gi etter for fristelsen, flyktet han fra henne og holdt seg ren.

Det er gudsfrykt som ikke tillater deg være utro, enten det er i tankene dine, hvor du ser, eller i handlingene dine. Den vil gi deg et avgjort sinn når du leser en avis, eller surfer på Internett, slik at du ikke utsetter deg for urenhet. Selv med et avgjort sinn vil du fristes, på grunn av lystene i menneskenaturen din. Fristelse i seg selv er ikke synd, men det er en prøve på din trofasthet, og du må herske over synden.  Dette betyr at du må ta opp en bevisst kamp mot urene tanker, og rope til Gud om hjelp i fristelsen. Gud vil svare med fornyet kraft til å holde fast ved din overbevisning, og på denne måten vil han også gjøre en forvandling i deg.

Ekteskapet er innstiftet av Gud

I dagens samfunn blir ekteskapet ofte regnet som gammeldags, men slik er det ikke i Guds øyne. Gud har selv innstiftet ekteskapet, og setter det så høyt at Bibelen bruker ekteskapet for å beskrive det rene, hellige og fullkomne forholdet mellom Kristus og menigheten.

Utroskap og ekteskapsbrudd forårsaker smerte, mistanke, mistillit og elendighet, både for ektefeller, barn og andre involverte. Ekteskapet bør være en festning for tillit, trofasthet og ren kjærlighet, et sted hvor Gud kan gi sin velsignelse. En salmist skrev, «Herske midt blandt dine fiender» (Salmene 11, 2), og dette begynner i tankelivet. Det å herske over seksuelle lyster slik at de ikke skitner til sinnet ditt eller ødelegger et forhold, er fullt og helt mulig , og Gud vil lønne deg!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.