Evige løfter for den som seirer

Lønnen for å leve et seirende liv er ubeskrivelig.

Skrevet av Kathryn Albig
Evige løfter for den som seirer
 • Evige løfter for den som seirer
 • Da apostelen Johannes opplevde åpenbaringen på øya Patmos, ga Jesus ham budskap som skulle sendes til sju menigheter. Hver av disse meldingene konkluderer med et løfte om lønnen for den som seirer. Herlige løfter som vi, med vår menneskelige forståelse og oppfatning, ikke fullt ut kan forstå.

  Det er så viktig for oss å fokusere på lønnen som tilhører dem som seirer, for virkelig å få et syn på hva det er vi lever for, og hvorfor det lønner seg for oss å leve et disippelliv. Slik at når vi befinner oss i forhold der vi føler at vi «på alle vis er trengt», (les 2. Korinter 4,8-11) og når vi føler at vi «har sorg i mange slags prøvelser», (1. Peter 1,6) så kan vi faktisk glede oss!

  «For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss.» (Romerne 8,18)

  Den som seirer

  For å nevne noen av de løftene som Jesus gir i Åpenbaringen:

  «Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds Paradis.» (Åpenbaring 2,7)

  Evig liv med Faderen og Sønnen!

  «Den som seirer … jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by – det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud – og mitt eget navn, det nye.» (Åpenbaring 3,12)

  Det nye Jerusalem er Kristi brud (Åpenbaring 21,2.9-11). Ved å skrive på oss Guds navn, navnet på det nye Jerusalem, og sitt eget nye navn, fordrer Jesus oss som sine egne; det er en bekreftelse på at vi hører sammen med ham og hans Far.

  Summen av alle disse løftene er en rik evighet.

  «Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg òg har seiret og har satt meg med min Far på hans trone.» (Åpenbaring 3,21)

  Vi skal regjere sammen med Jesus!

  «Den som seirer, skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud og han skal være min sønn.» (Åpenbaring 21,0,6-7)

  Et himmelsk syn

  Øynene våres vendes fra å verdsette jordiske ting, fordi vi har noe så mye større å se frem til. Når vi virkelig tror på herligheten av lønnen som venter ekte, prøvet trofasthet, fylles vi med en forventningens ånd. Da opplever vi at vårt rike virkelig ikke er av denne verden. (Johannes 18,36) Vårt liv leves i rettferdighet, mens vi med glede ser frem til den dagen da vi forenes med Jesus, og vi får vår evige lønn.

  Og «lønn» er ikke et sterkt nok ord for hva vi skal oppleve der i evigheten. Du kan sikkert søke i alle verdens språk for å finne et ord som beskriver hvor stort det blir, og aldri finne et ord som yter det rettferdighet. Når vi tror på dette blir det lett å akte det for bare glede når vi kommer i mange slags prøvelser. (Jakob 1,2) Tenk hva sluttresultatet vil bli!

  «All vår trengsel, møye, den er kort og lett, min venn. Og så får vi herlighet på herlighet igjen, overmål på overmål.» (Fra sangboken Herrens Veier #179)

  Hvordan være en som seirer

  Hva skal vi beseire? Synd; kjødets lyster, som Paulus skriver om i Galaterne 5,24. «De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.» Og hvordan skal vi gjøre dette? Akkurat som Jesus gjorde da han var på jorden.

  «Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.» (Hebreerne 4,14-16)

  Vi får miskunn, nåde, og hjelp til å motstå synd; til å seire.

  Jesus seiret da han ble fristet til synd, og vi kan gjøre det samme, ved å komme til nådens trone og rope ut i bønn når vi er i nød. Da får vi miskunn, nåde, og hjelp til å motstå synd; til å seire. Da får vi innhold i vårt liv som vi vil ta med oss inn i evigheten.

  Evig liv

  Summen av alle disse løftene er en rik evighet. Evig liv der det ikke finnes synd, ingen fristelse. Vi opplever ikke noe annet enn godhet, fred, kjærlighet, glede; alle Åndens frukter som vi allerede begynner å smake mens vi er på jorden. (Galaterne 5,22-25) Vi skal være sammen med alle de som har seiret, for alltid i en evighet som vi ikke en gang kan forestille oss.

  «Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye!» (Åpenbaring 21,2-5)

  For en fremtid vi har foran oss – for et håp! Hold ut! Ikke gi opp! Fest ditt syn på det evige! Vi må aktivt seire i vårt eget liv. Du vet hvilken lønn du kjemper for; gå nå ut og bli den verdig.

  Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.