Født på ny

Født på ny

Mange mennesker ser ikke verdien av Jesu liv. Man må bli født på ny for å se Guds rike.

3 min. ·

Mange mennesker ser ikke verdien av Jesu liv, og de fleste har heller ikke tro for å komme til det samme livet som han levde. Man må bli født på ny for å se Guds rike.

Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. (Joh. 3,3) Denne nye fødsel skjer i vårt hjerte og sinn. Etter at man er født på nytt ser man ting man før ikke så, og hele ens liv får et helt nytt verdisystem. Først da får man sans for det som fører til liv og fred, og får del i den visdom som tilhører den åndelige verden. Det som man tidligere så opp til i denne verden, mister sin verdi og betydning.

Paulus hadde fått oppleve denne nye fødsel, og beskriver i Filipperne 3,7-8 hva denne nye fødsel hadde gjort med ham: Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus. De muligheter han nå hadde fått øye på ved evangeliet, gjorde valgene lett for ham. La oss leve i et varmt, nært og brennende forhold til Gud. Da vil vi ha et hjerte som Gud kan tale til og virke i.

Hva vil jeg si med dette? At det er noe avgudsoffer til? Eller at det er noen avgud til? Nei, men at det som hedningene ofrer, det ofrer de til onde ånder og ikke til Gud. Men jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder. Dere kan ikke drikke Herrens kalk og onde ånders kalk. Dere kan ikke ha del i Herrens bord og i onde ånders bord. (1. Kor. 10,19-21)

Man kan ikke få noe av Gud hvis man lever i samfunn med onde ånder og søker det som hører denne verden til. Det at Gud ikke taler og at man ikke opplever åpenbaring og vekkelse i sitt indre, kommer av at man får sin tanker og impulser fra denne verden. Derfor må enhver helhjertet kristen våke over sitt liv og ta seg i vare slik at man ikke begynner å se opp til ting som ligger utenfor ens himmelske kall.

Hvor er dine tanker og ditt sinn?

Vi vet at den som er født av Gud, ikke synder. Men den som er født av Gud, tar seg i vare, og den onde rører ham ikke. (1. Joh. 5,18) Man kan ikke leve som en disippel og samtidig se opp til det store i denne verden. Det vil være urene kilder for ens liv, og fører en bort fra et dypere samfunn med Kristus og de hellige.

Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. (1. Joh. 2,15-17)

Utdrag fra artikkelen «Bli en Jesu disippel – et liv i seier!»
september 2006

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.