Forberedelse til kamp – sørg for at du er klar

Forberedelse til kamp – sørg for at du er klar

Du trenger ikke å møte dine fiender tomhendt.

5 min. ·

Det er nødvendig å forberede seg på de kampene som du vet du vil møte når du bestemmer deg for at du vil leve for Jesus med hele ditt hjerte. Etter at du har tatt denne avgjørelsen kan det ofte virke som om kjødet – den menneskelige naturen og tilbøyeligheten til å synde – plutselig ser verre ut enn noen gang før. Men sannheten er at det alltid har vært slik; det er bare at du nå ser det. Nå viser Gud deg det som må overvinnes for å bli fri fra synden og bli likedannet med Kristi bilde. (Romerne 8,29)

Når du ser synden i kjødet er det ingen grunn til å bli motløs. Tvert imot, når du ser den betyr det at du kan overvinne den! Hver gang Gud kaster lys over synden i kjødet ditt – og han gjør dette mer og mer ettersom du gjør fremgang på veien – så kan du se på det som en strålende mulighet til å kjempe og beseire synden og få mer av Kristi dyder.

Bevæpne deg

Vanligvis vet du hvor du er svak; du vet at når du går på skole, eller på jobben din, eller hvor du er, så kommer du til å møte visse ting i kjødet ditt. Stolthet, egoisme, forfengelighet, å være en slave av hva folk tenker om deg, osv. Så hva kan du gjøre for å forberede deg på disse øyeblikkene?

«Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden.» 1. Peter 4,1.

Du må bevæpne deg. Kristus led for deg i kjødet, og nå er det din tur til å lide for ham. Du må bruke de øyeblikkene når du ikke er engasjert i kamp til å skaffe deg våpnene som du trenger for å kjempe med. Ta deg tid til å ernære din ånd med Guds ord og bli kjent med det; det blir sverdet i fristelsens stund. Lær av Jesus, som viste oss veien. Bruk tid til å be til Gud om styrke til å stå i de fristelser som du vet vil komme. Da har du ingen grunn til å frykte for å bli fristet. Fordi du er helhjertet forberedt på å overvinne, selv om du vet hva du kommer til å stå overfor. Da møter du ikke fristelsene hjelpeløs, men klar til å kjempe tilbake.

Guds ord er et sverd

Guds ord skal brukes som Jesus lærte oss. «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Matteus 4,10.

Når du for eksempel møter fristelsen til å frykte hva folk tenker om deg, og håper på noe ære fra mennesker heller enn fra Gud, så kan du frimodig si: «Bort med deg Satan! For det står skrevet: ‘For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av. Men Herrens ord blir til evig tid.’» 1. Peter. 1,24-25. Ved hjelp av dette verset som et våpen, oppdager du at du ved Guds nåde og kraft kan leve bare for Guds ansikt, slik at du kan tjene ham som du skal, uten å bry deg om hva folk synes.

Eller kanskje du fristes til arrogante tanker, å tenke at du er bedre enn noen andre. Da kan du si: «Nei! Jeg vil ikke tillate disse tankene å leve! For det står skrevet: ‘Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.’ Jakob 4,6. (Se også Matteus 23,12 og Filipperne 2,3.) Når du bekjemper dette blir du ydmyk av natur, og du lærer å være en velsignelse og en oppmuntring for andre i stedet, å opphøye dem og se dem som individer som Gud har skapt .

En fristelse til å baksnakke eller snakke stygt om andre kan dødes med en gang hvis du bruker våpenet, «Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som er skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik! En kilde lar det vel ikke strømme fram både friskt vann og bittert vann av samme oppkomme?» Jakob 3,9-11. Med konstant bruk av dette verset vil du oppleve at du vokser i kjærlighet og godhet og barmhjertighet. Når hjertet er fullt av disse dydene, taler tungen dem også.

Fordi du er klar og bevæpnet til å seire, er seieren din. Det er ikke slik at du så vidt henger på, med et lite håp om at du skal seire, men samtidig bekymret for hva som vil skje når du finner synden i kjødet. Nei! Det er en rungende seier, fordi du har den fulle ammunisjonen som må til for å seire.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.