Fordervelsen i verden som kommer av lysten

Fordervelsen i verden som kommer av lysten

Fordervelse er egenkjærlighet med dens havesyke, æresyke, avindsyke, baktalelser, stridigheter osv. Hvordan flyr vi den?

2 min. ·

«... etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten ...» 2. Peter 1, 4.

Hva er fordervelsen i verden? Hva er fordervelsen i hjemmet? Hva er fordervelsen blant ektefolk? Hva er fordervelsen i menigheten? Eller hva er fordervelsen i ditt eget hjerte?

Jo, egenkjærligheten med dens havesyke, æresyke, avindsyke, baktalelser og sladder, tretter og stridigheter og all annen elendighet. Det er fordervelsen og ødeleggelsen av rettferdigheten, av freden, av gleden, av det gode forhold mellom mennesker, mellom dem ute i verden, mellom ektefolk, mellom barn og foreldre, mellom lemmene i samme menighet, mellom de troende innbyrdes.

Og hva kommer all fordervelsen i denne verden vi lever i av? Av lysten! 

Peter sa til dem som ville ha del i guddommelig natur: «Fly fordervelsen i verden som kommer av lysten!» Om du synes noen kommer deg for nær, da tennes straks en gnist i det indre. Det begynner å brenne i deg. Livsens hjul kommer i brann, og før du vet ordet av det bruser det ut fra din ustyrlige tunge. Så har vi fordervelsen i huset. Du er tent i brann av helvete, sier Jacob.

Fly fordervelsen! Den ligger ganske nær. Den ligger ikke som noe dunkelt langt ute blant den vantro verden. Fordervelsen viser seg over alt hvor lysten får rå om bare aldri så lite. Ikke bare ute blant de vantro, men midt i ditt eget hjerte, midt i familien og midt i menigheten.

Slukk gnisten før den tenner ditt livs hjul i brann. Stopp kranen før dens vann strømmer ut og ødelegger. Nysgjerrighet fører til sladder og all havesyke til avind. Sår du i kjødet høster du fordervelse av kjødet rundt om deg. Du høster fordervelse i hjemmet, i menigheten og i ditt eget hjerte. Som du sår vil du høste!

Tenk på all fordervelsen! Alt sammen kommer av lysten. Ja, død over kjødet med dets lyster og begjæringer!

De som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. (Galaterne 5, 24.) I livet vil det vise seg!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.