Forholdet til Jesus

Sarahs vitnesbyrd om forholdet hun har med Frelseren; inspirasjon til å søke en enda dypere forbindelse med Jesus, vår bror og venn.

Sarahs erfaring med Jesus er at han er veldig ekte og veldig nær henne i livet. Dette er fordi hun har forstått at Jesus ikke vil at folk skal tilbe ham bare for å dyrke ham, men at han vil at vi skal følge ham slik at vi kan bli hans brødre og søstre. Hun har selv opplevd at han ved sitt ord leder oss og viser oss hva vi skal gjøre. Hvordan lydighet fører til åndelig vekst: Flere av dydene, mer av Åndens frukt.

Hvis vi blir kjent med Jesus ved å følge ham og streber etter å bli som ham, da vil han også kjenne oss den dagen da han kommer tilbake. Vi kan, som Sarah vitner om her, føle at vi kjenner ham så godt at vi ikke kan vente på at dagen skal komme da vi endelig får møte ham ansikt til ansikt.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.