Forstår du hvor viktig pinsen er?

Forstår du hvor viktig pinsen er?

En gave som er ufattelig mer verdifull enn noen du har fått før.

5 min. ·

«Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.» Johannes 14,16-18. (Se også Apostlenes gjerninger 1,4-5)

På pinsedagen, ti dager etter at Jesus steg opp til himmelen, mottok disiplene den største og mest betydningsfulle gave fra Faderen; en gave med ufattelig verdi.

Begynnelsen av kristendommen

Den Hellige Ånd, den samme Ånd som var tilstede da jordens grunnvoll ble lagt, Ånden som vår Frelser ble unnfanget ved, Ånden som var med ham hver dag i sitt liv på jorden – den samme Ånd kom og tok bolig blant menneskenes barn. (Apostlenes gjerninger 2,1-4)

I lyden av stormværet, i ildtungene, da Den Hellige Ånd kom ned og fylte disiplene, ble den levende Guds menighet født. (1 Timoteus 3,15) I det øyeblikket ble kristendom mer enn Jesu liv alene: Den ble liv i alle som mottar Den Hellige Ånd og vandrer i ham, uten å fullføre kjødets lyst. (Galaterne 5,16)

Forskjellen som Den Hellige Ånd gjør i livene til dem som han fyller, kan ikke måles. Han fyller dem med en kraft som er ufattelig for det menneskelige sinn. Den samme svake Peter, som bare noen uker tidligere hadde fornektet Jesus tre ganger av feighet og frykt for konsekvensene, sto nå og talte så kraftig om Jesu liv og oppstandelse til folkemengdene som fylte Jerusalem, at 3000 mennesker ble troende den dagen. (Apostlenes gjerninger 2)

Den Hellige Ånd ga Peter frimodigheten, myndigheten og sannheten som han aldri hadde hatt før da. Hvis Ånden kan gjøre dette i en person på én dag, tenk på resultatene i livet til en person som hver dag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år lever i lydighet mot Den Hellige Ånds tilskyndelser. Hvordan kunne de da ikke bli forvandlet til kar til Guds ære? (2. Timoteus 2,21) Når vi ser hva som skjedde med Peter, ser vi at personlighetstyper ikke betyr noe.  Den Hellige Ånd gir makt utover menneskelige evner.

Hvem får den Hellige Ånd?

Alle kan be om, og motta Den Hellige Ånd i deres hjerte som deres hjelper og veileder til sannheten. Gud gir villig til alle som adlyder Ham, som vil være disipler av Jesus og følge ham på veien som han åpnet gjennom kjødet ved Den Hellige Ånds kraft. (Apostlenes gjerninger 5,32; Hebreerne 10,20) Men det er det som du gjør ved Ånden når han bor i deg som forandrer livet ditt. Hvis man ikke er trofast til å adlyde Den Hellige Ånds tilskyndelser i sitt hjerte, kan Ånden utslokkes. (Romerne 6,16; 1 Tessaloniker 5,19) Åndens rolle er å vise deg sannheten – synden i ditt kjød som må utryddes – og gi deg den kraften du trenger for å seire over synden, noe du ikke kan gjøre i egen styrke, uansett hvor hardt du prøver.

«Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve.» Romerne 8,12-13.

Alle de som mottar Den Hellige Ånd og lever i lydighet mot ham, er en del av den samme menighet som ble opprettet på pinsedagen da disiplene sto og vitnet om Jesus. Denne lydigheten forvandler ens liv.

Hva den Hellige Ånd gjør for oss

Det står skrevet, «Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.» Galaterne 5,16. Det er ikke skrevet at Den Hellige Ånd skal gjøre det for deg. Det er skrevet at du skal gjøre det. (Romerne 8,12) Det er ikke noe magisk som skjer når du mottar Den Hellige Ånd, men det er gjennom svette og tårer og bønn og lidelser i kjødet som vi kjemper mot kjødets lyster og begjær. Det var slik Jesus gjorde det. (Lukas 22,44; 1. Peter 4,1) Men det vi oppdager nå, er at det som var umulig før – å holde seg fra å synde, for eksempel når det gjelder urene tanker – er nå blitt mulig fordi vi har hjelp av Den Hellige Ånd.

Gjennom Den Hellige Ånd har vår egen ånd forbindelse med Gud. Gjennom Den Hellige Ånd finner vi hva Guds vilje er for vårt liv, og gjennom Den Hellige Ånd ser vi hvordan vi skal utføre Guds vilje.

Intet ville være mulig uten at Faderen først la ned en lengsel etter det gode i våre hjerter og vendte våre hjerter til ham, uten at Jesus først hadde kommet ned på jorden og åpnet veien tilbake til Faderen, som hadde blitt stengt siden de første menneskene syndet og ble utvist fra Edens hage. Ingenting ville være mulig uten at Den Hellige Ånd bodde i oss for å lede oss på veien. (Romerne 8,26-27)

Men fordi alt dette er en realitet, er det ingen grense for hva vi kan oppnå. Den Hellige Ånd fører oss til frihet fra synd, guddommelig natur, uforgjengelighet, makt i vår ånd, til å bli grunnfestet i Kristus og til å bli Kristi brødre og medarvinger for evigheten og hinsides alt vi noensinne kunne forestille oss.

«Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.» Romerne 15,13.

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.