Fred alltid!

Fred alltid!

«Må han selv, fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter!» Hvordan fungerer dette i praksis?

5 min. ·

«Må han selv, fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter! Herren være med dere alle!» 2. Tessaloniker 3,16.

Tenk, å få den himmelske fred inn i sitt hjerte, en fred som forblir der alltid, i alle måter under alle forhold! Ja, det er det nye naturlige livet som fredens Herre vil gi oss. Alt annet blir da fremmed og unaturlig. Guds rike består i rettferdighet, fred og glede i den Hellige Ånd. (Romerne 14,17) Noe annet er ikke forenlig med dette velsignede rike.

«Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn.» Matteus 5,9. De andre bærer da et annet navn. Hele verden er full av spetakkel, uro og bekymring. «Det er ingen fred, sier Herren, for de ugudelige.» Jesaja 48,22. Deres herre har ingen fred å gi dem, bare det motsatte.

Fredens Herre, Jesus Kristus hadde fred alltid. Han var herre over alle situasjoner. Jesus lå bak i båten og sov, da disiplene var fulle av uro og redsel for uværet. Jesus sa til dem: «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ikke tro?» Markus 4,37-41. Jesus kalte det å være redd, for vantro. Lever vi i et barnslig tillitsforhold til Kristus, fullt vitende at han kjenner oss, ser oss, elsker oss og legger alt til rette så det skal tjene oss til det gode, da vil Guds fred som overgår all forstand, bevare våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus. (Filipperne 4,7).

«Velsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit.  8Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer. Alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt.» Jeremias 17,7-8. Ja, slik er det i praksis med alle dem som stoler på Herren og hvis tillit Herren er. De er dyrebare i Herrens øyne og skiller seg ut som varme, gode soler, i denne mørke og kalde verden.

Fredens Herre gir sin fred til sine venner, det er de som elsker ham og holder hans bud, de som gjør det han byder. (Johannes 14,21; Johannes 15,14) Freden kan ikke skilles fra rettferdighet, fra det å holde hans bud. Derfor står det: «Å, bare du ville akte på mine bud! Da skulle din fred bli som floden, og din rettferdighet som havets bølger.»
«Stor fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for dem.»
 Salme 11,165.
«Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.» Jesaja 26,3. Ja, hvor trygt og godt er det ikke å ha sitt sinn grunnfestet i Kristus, da har vi alltid fred. Vi skal ikke la våre tanker fare hit og dit som hedningene, sa Jesus. (Lukas 12,29)

«Og hvem av dere kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Makter dere da ikke engang det minste, hvorfor er dere da bekymret for det andre?» Lukas 12,25-26. Vi utretter ingen ting til gagn og glede for oss selv eller andre ved uro og bekymring, men ved en levende tro blir livet rikt og interessant med stor glede og fred i et levende håp!

I et krigs-hovedkvarter må det være fred skal man vinne krigen utad. Slik også i vårt hjerte når en skal føre Herrens kriger til seier. Derfor står det: «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.» Ordspråk 4,23.

Skal vi ha fred alltid, må vi oppgi alt. Så lenge vi f. eks. stiller krav og søker ære, er det umulig å beholde freden. Før helliggjørelsen begynner, må fredens Gud få hellige oss helt igjennom til ånd, sjel og legeme. Vi er da adskilt og omskåret på hjerte og sinn for å tjene Kristus og bli bearbeidet av ham.

Fred og helliggjørelse hører sammen. Vil man ha fred uten helliggjørelse, så blir det en dødningefred og en havner blant dødninger. (Ordspråk 21,16) I den gamle norske bibel står det: «Et menneske, som farer vill fra klokskaps vei, skal hvile i dødningers forsamling.» Der hviler de fleste i dag. Predikanter plasserer sine medlemmer «under blodet», hvor de trygt kan hvile i alle slags synder. Bare de får tid til et sukk før de dør, så er de med av Kristi brud. Både i den gamle og nye pakts tid har løgnprofetene vært i flertall.

«Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.» Hebreerne 12,14. «Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere!» Romerne 12,18.  Er vi ikke skikkelig løst fra verden og tingene i verden, så blir det stadig uro omkring oss, også om bagateller.

Les Romerne 14 og se hvordan Paulus formaner til å bevare freden med sine brødre om disse er svakere i troen og ikke tar det på samme vis som en selv. Han skriver i Romerne 14,19: «La oss da jage etter det som tjener til fred og til innbyrdes oppbyggelse.»

Jesus er kalt fredsfyrsten. Tusenårsriket skal være et rettferdighets- og fredsrike som han skal opprette sammen med alle dem som har fått dette riket inn i seg nå. «Gi akt på de ulastelige, og se på den som er oppriktig! For fredens mann har fremtid.» Salme 37,37.

Denne artikkel ble først publisert i bladet «Skjulte Skatter» i juni, 1968.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.