Frelse – en hjertesak!

Frelse – en hjertesak!

Jeg kan ikke forvandles til Sønnens bilde bare ved å endre min oppførsel, eller ved å leve etter et bestemt mønster.

5 min. ·

Frelsen i Jesus Kristus er en grundig og gjennomgripende sak. Det verket som Kristus gjør i en sjel som i sannhet elsker ham er radikal og altomfattende. Det trenger inn i hjertets skjulte kammer og dømmer til og med tanker og råd for at noe helt nytt kan spire fram. Det dreier seg om en total forvandling fra alt som er fordervet og forkastelig til det som er tvers igjennom rent og guddommelig. Enhver ærlig sjel må da erkjenne at skal et slikt herlig verk skje i dem, da kreves det mer enn en flyktig interesse i å bli litt bedre. Nei, det kreves en indre revolusjon – et nytt og renset hjerte. Ikke én gang – men mange, mange ganger gjennom livet!

Guds arbeid med Job

Tross det at han var en usedvanlig rettferdig mann, måtte Job få en spesiell behandling hvis Gud skulle kunne utføre et evig verk i ham. De prøver han da måtte gå igjennom virket en sterk knusning for ham. Både Job selv og hans venner hadde mange tanker og meninger om alt dette, og mye av det var både sant og oppbyggelig. Elihu hadde spesielt mye godt på hjertet i denne sammenheng, tross hans unge år. Likevel, det som hadde største virkning for Job var da Gud selv talte ut av et «stormvær» og rett inn i hans hjerte. Så kraftig var den talen at noe skjedde dypt i hjertebunnen til Job og han ble aldri den samme person igjen.

Talen var ikke innviklet eller vanskelig å forstå. Gud spurte ham om to ting. Han ville vite hvor Job var da Gud gjorde sitt skaperverk, og om han visste svaret på noen hemmeligheter. (Job 38 og 39) Job kunne ikke svare på noe av dette. I stedet for å si så mye, så begynte Job å få lys over seg selv. Da la han hånden på sin munn og tidde. Så talte Gud igjen og fortalte Job om to dyr, Behemot «som jeg har skapt like så vel som deg … Se for en kraft den har … og hva styrke den har …» – og Leviatan, «På dens hals har styrken sin bolig … Det er ikke noe på jorden som er herre over den». Job 40,10-11; Job 41,13-24. Begge disse dyr er kolossalt sterke, de verken bøyer seg eller gir seg for noe eller noen. Det er klart at det ikke var dyrene som lå Gud på hjerte. Nei det var Job han tenkte på. Derfor sluttet Gud sin tale til Job med disse betegnende ord om Leviatan: «Den ser ned på alt som er høyt. Den er konge over alle stolte dyr.» Job 41,25.

Forvandling gjennom ydmykhet

Denne talen arbeidet kraftig i hjertet til Job. Før hadde han hørt om Gud. Nå fikk han selv se. Hjertets øyne ble opplyst og han forsto både hvem Gud var, og hvem han selv var i forhold til Gud. «Jeg vet at du kan alt … Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske.» Job 42,2.6. Disse sannheter er så enkle. De er slike ting en får lære på søndagskolen. Hvem Gud er og hvem jeg er. Forsto ikke Job dette før? Jo, det gjorde han sikkert – på et vis. Han sa selv at han hadde hørt om disse ting, og forsto dem stykkevis men saken var at de ikke hadde trengt seg så grundig inn i hans hjerte at det forandret hele hans vesen. De hadde ikke virket en indre revolusjon i hans liv! De forandret ikke hans syn på seg selv, sin kone, sine venner, forhold, prøvelser og alle de forhold som Gud i sin godhet lot ham komme opp i. Det måtte en sterk knusning til under Guds veldige hånd før hans indre øre ble skikkelig åpnet for Guds tale, og hjertets øyne ble opplyst. Men da dette skjedde så var Job en hel ny person. Derfor må vi takke Gud for alle trengsler og nedbrytende forhold han sender på vår vei, for frelsen er umulig uten dem.

Jeg kan ikke bli forvandlet til Sønnens bilde ved å forandre min oppførsel eller ved å rette meg inn etter noen mønster. Nei, det skjer når jeg av hjertet ydmyker meg under Guds veldige hånd, vender mitt øre til sannheten og erkjenner den fra hjertet – uten bortforklaringer eller unnskyldninger. Da skriver Gud sine lover og bud i hjertet, så grundig at jeg av hjertet vil lyde dem! All forvandling skjer i hjertet! Derfor sier Jesus: «Rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent!» Matteus 23,26, og: «… rens først begeret og fatet innvendig, for at det også kan bli rent utvendig!» og: «Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet.» Matteus 15,18.


Artikkelen ble først publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i mars 2014.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.