Frykt er ikke i kjærligheten

Frykt er ikke i kjærligheten

Å elske Jesus betyr å holde hans bud. Da har frykten ikke makt over meg.

2 min. ·

Hvorfor frykter jeg?

«Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. …» 1. Johannes 4,18.

Frykten som siktes til her er ofte mer skjult enn frykt for fremtiden med tanke på sykdom, død, arbeidssituasjon og økonomi. Det er frykt for at jeg ikke er «god nok» for Gud, og at han er imot meg. Hvor kommer den type frykt fra? Kan det være fordi jeg gjør ting jeg vet er galt? «… For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.»

Den som har fått den fullkomne kjærlighet, har ikke noe å frykte. Den fullkomne kjærlighet, er noe helt annet enn den illusjon om kjærlighet som det synges om i utallige sanger av mer eller mindre kjente artister. Kjærligheten som tar bort frykten, er kjærligheten til Jesus. Å elske Jesus betyr å holde hans bud. (Johannes 14,21.) Da har frykten ikke makt over meg.

Gjort levende med Kristus

Skal jeg få tak i den fullkomne kjærlighet, må jeg omvende meg helhjertet til Jesus. Da opplever jeg at jeg blir «gjort levende med Kristus». Les gjerne Efeserne 2,1-9. Her ser vi hvilken nåde den får som gir sitt hjerte helt til Jesus – uten at jeg har gjort meg fortjent til det! Det er ikke på grunn av mine gjerninger, men kun av nåde. Det vil si at det kun er Guds gave – og dermed kun Guds ære og Guds verk.

Å bli «gjort levende med Kristus» er en fantastisk befrielse for et menneske som har levd som slave under sine egne lyster. Det er nå jeg skal begynne å leve i den fullkomne kjærligheten vi leste om. Det vil si å holde hans bud. Fordi jeg fortsatt har en ond natur som ikke vil være Guds lov lydig, blir det en kamp for å holde hans bud. Står jeg i denne kampen, har jeg den fullkomne kjærlighet som driver frykten ut. Her har vi Jesus Kristus og hans kraft på vår side.

Vår motstander djevelen forteller oss at denne kampen aldri kan lykkes, men djevelen er en løgner fra begynnelsen. Hører jeg på ham, lykkes det ikke. Står jeg fast i denne kampen, vil jeg oppleve at jeg etter en kort tids lidelse blir dyktiggjort, stadfestet, styrket og grunnfestet. (1. Peter 5,10.)

Alt dette er et verk av Gud. Nå skal vi som er frelst uten gjerninger komme inn i de gjerninger som er lagt ferdige for oss – at vi skal vandre i dem. (Efeserne 2,10.) Dette er et liv i fullkommen kjærlighet og uten frykt.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.