Gjenfødt til et levende håp!

Gjenfødt til et levende håp!

Jesu oppstandelse og Den Hellige Ånds komme tente et håp for alle disipler, også for deg og for meg. Les mer!

2 min. ·

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene …» 1. Pter 1,3-4.

Det så jo veldig mørkt ut da, da Jesus var korsfestet og de bar ham til graven. Peter trodde at alt var slutt. Han hadde jo bannet på at han ikke kjente Jesus og hadde sikkert veldig ond samvittighet, for han elsket jo Jesus egentlig, av hele sitt hjerte. Men han var jo svak; han hadde ikke fått Åndens kraft over seg enda.  Men så kom kvinnene til graven, og Jesus var ikke der! Og så løp de da til disiplene og sa, «Jesus er ikke her! Han er oppstanden!» Da tentes håpet i Peter, og i hjertene til de andre disiplene. Jesus hadde overvunnet døden! Mesteren hadde overvunnet døden! Så, litt senere, viste han seg for dem, og det kom et levende håp inn i Peters og disiplenes hjerter, at de nå også kunne følge Mesteren.

Og når de da fikk Den Hellige Ånd, ser vi at Peter ble en helt ny mann. Han ble frimodig og hevet røsten og talte sannhets ord til dem slik at mange av dem skalv og ristet og det «stakk dem i hjertet». Det var en helt ny Peter som sto fram. En Guds mann, fylt av Den Hellige Ånd. Han hadde enda ikke gått så langt på den nye og levende vei, men han hadde fått Den Hellige Ånd, og all feighet og mismot var som ristet av ham. (Apostlenes gjerninger 2)

Også Paulus skriver at Gud ikke ga oss motløshets ånd og feighets ånd, men krafts ånd. Det var krafts ånd som hadde kommet over Peter og de andre brødrene. Ikke bare krafts ånd, men kjærlighets og sindighets ånd slik at de kunne tale livets ord til menneskene. (2. Timoteus 1,7.) For krafts og kjærlighets og sindighets ånd er visdommen fra Gud som hjelper oss og som lyser opp for oss så vi kan gå videre fram på den nye og levende vei.

Så Gud være takk at vi er gjenfødt til dette levende håp!

«Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?» 1. Korinter 15, 54-55. Det er ved det levende håp Gud har gitt oss!

Artikkelen er basert på et foredrag holdt av Kåre J. Smith den 22. oktober 2018.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.