Gjør alle folkeslag til disipler

Gjør alle folkeslag til disipler

Hva var Jesu hensikt med misjonsbefalingen som han ga sine disipler ?

4 min. ·

«Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Matteus 28,18-20.

Her ser vi hvilket oppdrag apostlene fikk av Jesus. Det var ikke bare å komme til korsets fot, slik mange såkalte evangelister og religiøse sanger innbyr til, for at de der skal legge sin syndebyrde av. Gjør de det, regnes de for å være kristne og født på ny. Men Jesu innbydelse til å følge ham var av et helt annet innhold, og det var det innholdet apostlene skulle gi menneskene når de innbød dem til å komme til Jesus. De skulle gjøre dem til disipler.

Forfalske Guds ord

Det er mange som har den gjerning å få menneskene til å tro på syndenes forlatelse og til å søke Gud når de er i nød, så de kan få hjelp og velsignelser, og har de fått dem dit, er de fornøyd. Deres videre gjerning blir da å styrke dem og bevare dem i den troen, og det kan ofte være et vanskelig arbeid.

Jesus hadde talt slik at mange var kommet til troen på ham: «Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Johannes 8,30-36. Og vi vet hvordan det utviklet seg. Da han ville gjøre dem til disipler, begynte de å hate ham. Slik er det også i dag. Mange av dem som kaller seg kristne, og mener at de er født på ny, ville bli «evangelistens» fiender hvis han ville gjøre dem til disipler. Men det oppdraget bryr han seg ikke noe om. Evangelisten vil ha ord på seg for å ha store vekkelser, og vil ikke ta den risiko at disse mange skulle bli fiender og gå sin vei.

Selvfølgelig er ikke disse såkalte evangelister selv disipler eller født på ny. Paulus sier allerede på den tid: «For vi er ikke, som mange andre, slike som forfalsker Guds ord for å tjene på det. Men i renhet, ja, som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.» 2. Korinter 2,17.

 Bare de få

Jesus svarte en som ville følge ham, men som først ville si farvel til dem der hjemme: «Men Jesus sa til ham: Ingen som legger hånden sin på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Lukas 9,62. Hvem har tro til å si slikt, når en kommer og vil bli med? Vi forstår av skriftene at det er få som er skikket for Guds rike; men det er mange som er skikket til å søke Gud om hjelp i sine vanskeligheter. Når Israel kom i nød, omvendte hele folket seg; men når Gud hadde hjulpet dem, gikk de sine egne veier. Slik sitter det store forsamlinger i dag som ikke har annen interesse enn å søke Gud for å slippe å gå fortapt og for å få hjelp i jordlivets vanskeligheter. Og disse betaler en strøm av predikanter til å styrke seg i troen på at Gud er dem nådig og skal hjelpe dem tross deres dårlige liv, og at Gud for Jesu skyld ikke kommer deres synder i hu.

Hvem kan vel lære menneskene å holde alt det Jesus har befalt? Og hvem er vel skikket til å være disippel?


Denne artikkelen er sammensatt av utdrag fra heftet «Guds evangelium» (Skjulte Skatters Forlag, Norge 1988/1992) og artikkelen «Lære å holde», utgitt av BCCs blad 
«Skjulte Skatter» i mai 1949.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.