Gjør det av hjertet, som for Herren

Gjør det av hjertet, som for Herren

Hvem lever jeg for? Tjener jeg Gud eller mennesker i det jeg gjør?

5 min. ·

Det er veldig fort gjort å leve som en «øyentjener» for andre mennesker. Men hva med Guds øyne? Har jeg tatt med hans vilje i beregningen? Paulus oppfordrer oss til å være våkne, slik at vi tjener Gud og ikke mennesker.

«Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker.» Kolosserne 3,23.

Et så lite og enkelt vers – med et fantastisk frigjørende innhold! Når jeg gjør alt av hjertet for Herren, så overstyrer dette alle ambisjoner om å ta seg godt ut for andre. Det er Gud jeg gjør det for!

Når sjefen kommer inn…

Man jobber gjerne litt ekstra hardt når sjefen kommer inn. Det skjer nesten umerkelig, og virker kanskje ikke så alvorlig. Men dette avslører egentlig en stor sannhet om meg selv. Jeg er født med en vane for å bry meg en hel del om hva de andre tenker om meg. For hvorfor jobbet jeg ikke like hardt hele tiden

Paulus kjente menneskene, og visste godt om denne svakheten. Han tar opp dette veldig treffende i flere av brevene sine. I Efeserbrevet skriver han klart om hvordan vi som Jesu disipler er kalt til å tjene og arbeide:

«Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet. Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker.» (Efeserne 6,6-7)

Hvis jeg er så opptatt av de andres meninger og tanker, og stresser med å gjøre alle til lags hele tiden, så har jeg ikke et øre og en sans for det Gud vil si til meg i situasjonene. Han har satt meg der jeg er av en grunn, med de oppgavene jeg har, og jeg må få øynene opp slik at jeg ser de samme mulighetene som Gud.

Er jeg en Kristi tjener i alt jeg gjør?

«Men som Kristi tjenere…» Jeg er kalt til å være Kristi tjener! Hvordan er det en Kristi tjener oppfører seg på jobben? Hvordan er det han eller hun tenker? En Kristi tjener gleder seg alltid i Herren! En Kristi tjener gjør alt for å bevare hjertet rent! En Kristi tjener er kalt til å være rettferdig i alle ting. Det er ikke et overfladisk, pent kristenliv som er målet for en som etterfølger Jesus, men en som «… gjør Guds vilje av hjertet.» (Filipperne 4,4, Ordspråkene 4,23, 1. Timoteus 6,11)

Når jeg blir bevisst hans konstante nærvær, og lever for å tekkes Guds øyne, blir valgene en god del klarere også for meg.  Bør jeg se på dette, lese dette eller si dette? Gud følger nøye med meg: Hva tenker han om dette? På denne måten kan jeg alltid rense tankene mine, og få den freden i livet som bare den som lever for Gud, får kjenne.

Jeg kan gjøre noe for Jesus!

«Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.» (Matteus 25,40)

Vi er kalt til å velsigne på jorden, og velsigne for Jesu navns skyld. Ved å gjøre noe for mine medmennesker, så har jeg mulighet til å gjøre noe for Jesus! Om det er å gi et smil, ta oppvasken for noen, eller gi et sum penger til noen jeg vet trenger det, så kan jeg tenke at jeg samtidig gjør det for min kjære Jesus. Det bringer en hel ekstra dimensjon til disse gjerningene, og jeg har ikke lenger behov for å få noe ære eller takknemlighet fra mottakeren. Jeg har allerede fått det jeg trenger av Jesus – han ofret sitt liv for meg, og har gitt meg muligheten til å bli som ham! Nå er det min tur å gjøre noe tilbake!

Jeg selv får lyst til å velsigne, og jeg får nåde til å velsigne. Det blir noe jeg gjør bevisst for å leve kallet mitt verdig, og jeg gjør det med glede. Da er jeg en sann Kristi tjener som lever for Guds øyne. Når jeg lar Gud lede meg, ikke mennesker, og følger hans virkninger, så kan jeg bli et tiltrekkende eksempel for de rundt meg. Jeg blir et lys på jorden, et bevis på at Jesu liv også kan komme frem fra meg.

Et liv for Guds øyne

Livet blir forunderlig mye lettere når jeg gjør alt som for Herren, og gjenkjærligheten til ham blir motoren i mitt liv. Når jeg øver meg i dette, så blir jeg mer og mer uavhengig av publikumet. Gud selv vil fylle meg med kraft og vilje til å utføre alt det gode for hans skyld, og han velsigner det jeg gjør. Hva mer kan man ønske seg?

La oss ta anbefalingen til Paulus til hjertet – og alltid tjene for Herrens åsyn, uansett hva vi gjør!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.