Gleden kan være en del av meg!

Gleden kan være en del av meg!

Jeg har opplevd at dette er mulig!

4 min. ·

Hvis jeg ikke hadde visst om muligheten for at jeg kunne være «alltid glad», hadde mye i mitt liv helt sikkert sett annerledes ut.

Jeg har valgt å leve livet mitt i tro, så jeg holder meg 100 % til det som står i Bibelen. Et ord er spesielt viktig for meg. Det står i Romerne 8,28, «For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.» Jeg har valgt å tro at jeg er kalt og utvalgt av Gud, og da har jeg valgt å tro at alt som møter meg gjennom livet er godt for meg.

I hverdagen betyr det at uansett hvilke forhold omgir meg, vet jeg at det er godt for meg. Selv om det ofte ikke ser slik ut umiddelbart. Jeg har en datter som nylig fikk diabetes, og det er selvsagt ikke morsomt. Men når jeg tror fullt og helt på ordet at «alle ting samvirker til gode», er jeg fritatt for å bekymre meg om datteren min og hennes sykdom. Jeg tror at Gud har gitt meg denne oppgaven fordi han vil meg godt. Det er nok noe jeg skal lære. Det gjelder også min datter; Gud vil henne godt. Og jeg slipper alle de bekymringene som kan følge med.

Viktigst av alt: Jeg kan fortsette å være lykkelig. Det har en enorm smittsom effekt på barna, hvordan jeg som mor oppfører meg og hvordan jeg reagerer i forskjellige situasjoner. Gleden er smittsom. Og med glede vil atmosfæren i hjemmet være god og uten bekymringer.

En mor uten bekymringer?

Det er så viktig for meg at barna mine ikke skal leve med en mor som er konstant bekymret. Derfor er det så befriende å kaste sorgen på Gud og tro at han tar seg av de tingene som jeg selv ikke kan ta meg av. Min oppgave er å bevare gleden i livet mitt og hjemmet mitt. Ikke bare beholde gleden, men at gleden og freden er en del av meg.

Det motsatte av glede er b.la. uro, bekymring og å være nedtrykt. Hvis jeg lar alle disse følelser og sinnsstemninger leve fritt i mine tanker, og lar dem kontrollere mine handlinger og valg, blir jeg lett fanget i noe av det. Det blir snart en ond spiral, og en fullstendig motsetning til å tro på ordet at «alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud». Gleden er langt unna! Bekymring og uro kommer umiddelbart, for eksempel bekymringer om fremtiden –bekymringene blir plutselig en del av meg. Og det har også en smittsom effekt på hele mitt hjem.

Elendigheten kommer av at jeg ikke tror 100 % på ordene som står i Bibelen. For eksempel ordet fra Matteus 10,29-31: «Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres Far faller ikke én av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet, er talt alle sammen. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.» Ved tro på ordene vet jeg at Gud er med i det som skjer i mitt liv; han vet om det, og han hjelper meg og passer meg. Det gjør meg glad.

Glede kan spre seg

Å leve et liv hvor glede er en del av meg krever handling. Det er ingen tid til å sitte og synes synd på seg selv og lure på hvorfor ting er som de er. I stedet kan man gjøre gode ting for andre, først og fremst de som er nærmest. Når man begynner å oppdage andres behov og hjelper med å fylle dem, har man hjulpet seg selv på to måter. Man kommer bort fra å tenke på seg selv og sine egne forhold, og man blir utrolig lykkelig når man kan gjøre andre lykkelige.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.