Gledesbud

Gledesbud

La oss være gledesbud og oppløfte vår røst med kraft og jubel og forkynne alt det som nå er mulig ved troen på Jesus Kristus!

3 min. ·

Gledesbud: Se, der er deres Gud!

«Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Rop høyt, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er deres Gud!» Jesaja 40, 9.

Det finnes ikke andre enn gledesbud på Sion og i Jerusalem. De har funnet sin Gud hvor all nåde, kraft, visdom og trøst finnes. Med glede kan de rope ut til alle sørgende og lengtende sjeler: «Se, der er deres Gud!» De fleste tynges ned av sine vanskeligheter og ser ikke all godhets Gud som elsker dem og mer enn gjerne vil bringe all den hjelp de trenger for å bli lykkelige i tid og evighet.

Det er i sannhet herlig å være innskrevet til livet i Jerusalem. Det er et helt annet liv enn det som leves utenfor dens murer.

Den nye pakts gledesbud

Jesus var det første virkelige gledesbud. Profetene i den gamle pakt så hen til den glede som vi skulle få del i ved Jesus Kristus. Engelen forkynte for hyrdene på marken den store glede som skulle vederfares alt folket ved at Frelseren var født. En ny herlig tid begynte med Jesus, da han sendte sin Ånd på pinsefestens dag. Disiplene fikk den Ånd som hadde seiret over all djevelens velde. Jesus sendte dem ut som gledesbud om at det som før var umulig, nå var mulig. Før kunne ingen leve fullkomment etter samvittigheten, men nå er det mulig. (Hebreerne 9, 9-10.) Tiden er kommet da alt kan settes i rette skikk! Vi har all grunn til å se lyst på den kommende tid ved troen på Jesus Kristus.

Det er mulig å oppnå fullkommen enhet i et herlig broderskap! Ja, hvor stort er det ikke å kunne være gledesbud om noe slikt i en verden full av strid og spetakkel? Men har man ikke fått del i det, kan man heller ikke forkynne om det med kraft og glede.

Fordum var det så og så, skriver Paulus, men nå var det blitt noe nytt og helt annerledes. All slags synd er en tyngsel og byrde, men Jesus var et gledesbud til alle slike som hadde tungt å bære. De kunne komme til ham å få fred og hvile. Ja, er vi selv kommet inn i et velsignet liv i glede, fred og hvile i alle livets situasjoner, så har vi også et overmåte herlig budskap å bringe våre medmennesker. Gledesbudene om et slikt liv har alltid vært få, men desto mere verdifulle.

La oss i troen stige opp på det høye, faste Sions fjell. La oss oppløfte vår røst med kraft og jubel og forkynne alt det som nå er mulig ved troen på Jesus Kristus! Vantroen har alltid hatt mange budbærere, men ingen av dem har vært gledesbud.

Artikkelen ble først publisert i bladet «Skjulte Skatter» i mars 1967.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.