Grip det evige liv!

Grip det evige liv!

Hva gjør vi i de større eller mindre prøver i vårt liv?

3 min. ·

Hva gjør vi i de større eller mindre prøver i vårt liv?

«Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet.» 1, Timoteus 6,11. Dydene er Guds fylde. Ved å lære å kjenne rominnholdet av Kristi kjærlighet, kan vi «fylles til all Guds fylde». «Gud er kjærlighet.» 1. Johannes 4, 8. «… så legg nettopp derfor all vinn på at deres tro viser seg i rett liv. … Vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast! For når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble, for på denne måten skal det rikelig bli gitt dere inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.» 2. Peter 1,5.10-11.

«Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til – du som òg har avlagt den gode bekjennelsen for mange vitner!» 1. Timoteus 6,12.

Vi ser av det ovenstående at det evige liv er Kristi dyder. Dydene er helt motsatt vår natur. Og å stride den gode strid er å «fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Lukas 9,23. Da vil også Jesu død virke i våre legemer, «for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme.» 2. Korinter 4,10-11.

«Hver dag» er det nødvendig med denne kamp – denne gode strid. Hver dag kommer det større eller mindre prøver på vårt liv, og som åpenbarer det innhold vi har. Enten er det selvlivet – «jeget» – som kommer til syne, eller det er Jesu liv – dydene – som kommer til syne. Slike situasjoner kan være svært korte. Og da passer det å si: «Grip det evige liv!» Er vi ikke interessert i å vokse i Kristi dyder – og å få mer himmelsk liv, er muligheten gått fra oss.

Andre ganger kan prøvene vare lenge, ja i årevis – da er en i smeltedigelen – en stadig rensning – om en forstår Kristi lidelser. (1. Peter 4, 12-13) Da opplever en det Paulus ba om: «… og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet.» Kolosserne 1,11-12. Det er Faderen som gjør oss skikket til å få del i de helliges arvelodd i lyset.

Under denne prosess gjelder det å følge formaningen: «Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.» 1. Peter 5,6-7. «Vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde,» men det vet vi «at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.» Det tjener oss «til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre.» Romerne 8,26.28-29.

Kan du tenke deg noe større å oppnå her i livet? Hvis du har dette for øye, da er det at din trengsel er kortvarig og lett, og virker «en evig fylde av herlighet i overmål på overmål.» 2. Korinter 4,17-18.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.