Gud belønner de rettferdige

Gud belønner de rettferdige

Er navnet ditt skrevet i Minneboken?

Jeg tok historie som fordypningsfag og brukte flere år på å studere livet til berømte menn og kvinner. Deres gjerninger er opptegnet i lærebøker, biografier og aviser, og blir stående som et testament til livene de levde, synlig i tidslagene.

Troshandlinger

Jeg tenker på et fag der vi studerte kjente personer i Bibelen. Som kristen kjente jeg en personlig tilknytning til de ulike menn og kvinner som jeg leste om, som ofte omtales som «trosheltene». Abraham, for eksempel, som adlød Gud og forberedte seg på å ofre sin lovede sønn. David, som lærte å sette sin lit til Gud i møte med sine fiender, og som har etterlatt oss tankene og bønnene sine i salmene han skrev gjennom hele livet. Og Ester, som risikerte livet sitt for å redde sitt folk, fordi hun stolte på at Gud var med henne.

Men jeg husker spesielt Josef. Jeg forestiller meg hvordan han følte seg da han valgte å flykte fra Potifars hustru, fordi han visste at å gi etter ville være ulydighet mot Guds befaling om ikke å drive hor. Da han måtte snakke ut, må han ha kjent en enorm frykt for at han skulle lide på grunn av sin dristighet. Men han gjorde det likevel, og selv om han måtte lide, bevarte han troen sin og Gud var med ham. Hans trofasthet er nå et eksempel for meg når jeg kommer inn i situasjoner der jeg må stå opp for det som er rett, selv om ingen andre står med meg.

De rettferdiges gjerninger

Jeg begynner å tenke på minneboken som er nevnt i Malaki. Det er skrevet om en gruppe rettskafne mennesker som lurte på hvorfor de skulle bestrebe seg på å være rettferdige, når de som var onde syntes ikke å bli straffet når de brøt Guds lover. Da ser jeg Guds svar i Malaki 3,16: «Og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn.»

Det betyr at Gud selv faktisk har en bok der han registrerer de rettferdiges gjerninger. Og i mitt enkle hverdagsliv, når jeg minnes om å gjøre noe ut av kjærlighet til min himmelske Far, kan jeg være sikker på at Gud noterer mine gjerninger der. Han er rettferdig og han legger merke til min trofasthet mot ham, akkurat som han la merke til trosheltene i Bibelen.

Hvor viktig det er for meg å være trofast i de minste, tilsynelatende ubetydelige detaljer i livet. Gud er svært nøyaktig, så tenk hvor mange muligheter jeg har å vise ham at jeg elsker ham, og at jeg ønsker å tilbringe evigheten sammen med ham! Alt jeg gjør her kan være til hans ære!

Jeg tenker på historiene i Bibelen som er til hjelp for meg i livet mitt. Ved å være trofast er jeg nå også en del av troens historie. Jeg er sikker på at Minneboken kommer til å forbli i evigheten og gjerningene til mange helter skal stå der som urokkelige forbilder på trofasthet, til Guds evige ære!

 

Kategorier

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.