Gud skal tørke hver tåre fra deres øyne

Gud skal tørke hver tåre fra deres øyne

Jeg vokste opp i India. Mange av minnene jeg har fra min barne – og ungdomstid derfra har med dyr og menneskers lidelser å gjøre, og disse er inngravert i hjertet mitt med ubeskrivelige bilder av sorg.

4 min. ·

Jeg vokste opp i India. Mange av minnene jeg har fra min barne – og ungdomstid derfra har med dyr og menneskers lidelser å gjøre, og disse er inngravert i hjertet mitt med ubeskrivelige bilder av sorg.

Jeg kan huske utallige tilfeller hvor dyr var på desperat leting etter mat på de store søppeldyngene. På den ene siden lusket det en rotte. Et par meter unna var det en katt og en hund. På motsatt side kunne det hende at et lite barn tok opp et bananskall fra dynga og begynte å skrape det for å få litt mat.

En tåredal

Da jeg vokste opp hørte jeg også mange historier om barnemishandling. Et barn som ikke var mer enn ti år gammelt kunne for eksempel jobbe på en glassfabrikk, hvor det skulle bære smeltet glass kun med tynne tøyfiller til å beskytte de sårbare hendene. Etter en hel dags hardt arbeid kunne barnet ta med seg 20 rupi hjem, noe som tilsvarer bare noen få kroner. Vel hjemme ville barnet få juling, faren ville ta pengene og bruke dem til å drikke seg full. Så ville barnet legge seg for natten, med tommelfingeren i munnen, klart til å arbeide like hardt neste dag.

Historier som denne er hverdagen for millioner av mennesker. Bibelen kaller denne jorden en «tåredal», og historien om menneskeheten er en konstant tredemølle av sult, smerte, sorg og misbruk. Alt dette er på grunn av synden. I de fleste tilfeller blir slike misbruk og overgrep begått av de rike og mektige.

Misbruk av makt og religion

Mange ganger har folk vendt seg til en mektig leder med håp om at han vil lede og frigjøre dem. Men alt for ofte har disse lederne brukt makten sin til å misbruke de fattige enda mer, slik at de og familiene deres kan leve i skamløs overflod. Når befolkningen gjør opprør mot dette misbruket, blir de ofte drept av sikkerhetsstyrkene som egentlig skulle beskytte dem.

India er et land med mange religioner. Dermed søker folket også ofte til religiøse mennesker for å finne en løsning på elendigheten. Dessverre er dette ofte forgjeves. Religiøse mennesker fra hver religion har bygget sine egne «imperier». Jeg husker at jeg så en prestekone slå en tjenestepike til hun blødde fra munnen, men da søndagen kom stod hun selv foran forsamlingen og smilte i all sin «hellighet».

Mens jeg vokste opp undret jeg meg ofte over hvem som skulle trøste og tørke vekk tårene til disse dyrene, barna og de undertrykte.

Befrielsens dag kommer

Et av de herligste løftene i Bibelen, er at denne situasjonen ikke skal fortsette til evig tid. Så lenge mennesker som er slaver av synd og selviske motiver har makt og rikdom, vil denne verden være en tåredal. Men Bibelen lover at frigjøringsdagen kommer. Det er dagen da Jesus selv kommer tilbake og skaper et nytt rike. Det kommer ikke lenger til å finnes sorg på denne jorden!

Hvem skal så regjere med ham? Det er de menneskene som i sin tid her på jorden fulgte Jesus. De levde ikke etter sin egen syndige natur, men de fornektet seg selv og gjorde Guds vilje. De kommer ikke til å misbruke sin autoritet, men regjere med rettferdighet og barmhjertighet.

Vil du være en del av dette riket?

Hva blir deres oppgave i dette nye riket? Det står skrevet at Gud vil tørke tårene fra hvert øye. De kommer til å være Guds medarbeidere i denne oppgaven. Hele skaperverket lengter etter denne historiske dagen (Romerne 8,19-23). Når den kommer, kommer også dagen med evigvarende sommer—når barn våkner opp om morgenen for å nyte barndommen sin, og kvinner ikke lenger blir slått av voldelige partnere. Dyr og trekkdyr får sin hviletid. Dette er fredsriket, regjert av Jesus, fredsfyrsten, og disse som har fått en del av hans liv ved å følge ham.

Vil du være en del av dette riket? Så lev ikke etter dine syndige lyster, men følg fredsfyrsten i stillhet og ydmykhet. Lev et gudfryktig liv. Da har du også et løfte om å tørke hver tåre fra menneskenes øyne, og frembringe dette gledes- og fredsriket.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.