Guds utnevnte «drivere»

Guds utnevnte «drivere»

Har du noen gang møtt personlighetstyper eller situasjoner som tilsynelatende alltid får frem det verste i deg?

3 min. ·

I Storbritannia er jakt eller skyting en favorittidrett blant mange. For å hjelpe til med fasanjakt, blir folk ansatt for å gå i åkrer og «drive» eller slå bakken slik at fuglene flyr i luften og på den måten blir et enkelt mål. Disse «drivere», leid inn av jaktmesteren, går altså foran jegeren for å drive viltet frem. Men jegeren må være oppmerksom for å se hva som blir drevet frem, ellers går han glipp av byttet sitt, og innsatsen er bortkastet.

Guds utnevnte «drivere»

Jeg har den siste tiden lagt merke til at det er visse personlighetstyper eller situasjoner som er som drivere for meg. De går foran meg eller vi møtes på en eller annen måte, og Gud bruker dem for å «jage ut» naturen min – det vil si, at mine syndige tilbøyeligheter eller reaksjoner blir synlige for meg.

Men spørsmålet er: Hvor våken er jeg for det som blir åpenbart eller som jages ut slik at jeg ser det? Er jeg samstemt med «jaktherren» – Gud – slik at jeg ikke går glipp av dagens «bytte» – en mulighet til å korsfeste mitt kjød? Er jeg rask til å se og anerkjenne det jeg ser? Eller kaster jeg bort en ny mulighet til å bli renset og forvandlet – frigjort fra min natur?

Det er veldig enkelt å se feilene hos de andre og kanskje ha noe å si på reaksjonene deres i ulike situasjoner. Imidlertid skal mitt ansvar og min interesse være i det som blir drevet frem fra mitt eget kjød, slik at jeg kan forvandles videre, steg for steg, dag for dag.

Les mer her: Dette har avgjørende betydning for din lykke!

Når jeg tenker på dette, blir jeg påminnet om verset: «Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.» Matteus 5,6.

Hvor mye «tørster» jeg etter å se min egen natur? Ber jeg for at mitt hjerte får opplyste øyne? Hungrer og tørster jeg etter frelse? Eller slår jeg bare driveren – at jeg går glipp av en mulighet til frelse og samtidig skaper mye uro rundt meg idet jeg motstår det lyset som Gud vil gi meg, fordi jeg venter på at de andre menneskene skal se seg selv?

En grundig opplysning

«Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden …» 1. Peter 4,1-2. Dette er vårt endelige mål: «Drivere» kommer for å jage frem det som må avsløres, men ingenting gjenstår å jages frem! Dette er mitt mål hver dag: at når andre mennesker har med meg å gjøre, så smaker og ser de bare den ånd som kommer fra at jeg er «korsfestet med Kristus», heller enn de gamle reaksjonene av irritasjon og frustrasjon.

Lykke til med jakten!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.