Guds vilje i det jordiske arbeid

Guds vilje i det jordiske arbeid

Gud vil at vi skal søke hans vilje i alt – også i vårt jordiske arbeid.

7 min. ·

Gud åpenbarer sin vilje for et menneske i de øyeblikk det lever.

Guds vilje nå – mens vi lever!

Den som ser bort fra øyeblikket, vet ikke at Guds vilje alltid ligger for hånden nettopp i den tilstand han er i, og med det arbeid han holder på med. Guds vilje står alltid ferdig til å gripe inn nettopp der vi står, for Gud er alltid helt nær enhver.

Den som er usikker, tror ofte at Guds vilje bare ligger i enten å besøke en syk eller å stå fram og avlegge et vitnesbyrd. Satan dekker alltid over de felt hvor det skulle være nærmest å søke Guds vilje, og han leder tankene inn på noe som er lenger borte. For de åndelige legger han gjerne et dekke over de jordiske spørsmål som noe som må skilles fra det åndelige. Slik hindrer han at man framstiller sitt legeme som offer til å fullbyrde Guds vilje. Alt det vi etter Guds vilje bruker vårt legeme til, er vår åndelige gudsdyrkelse. Derfor sier Paulus så treffende om det jordiske arbeidet: «Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer, med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte, som mot Kristus selv. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men som Kristi tjenere, så dere gjør hans vilje av hjertet. Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at det gode som enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er trell eller fri.» Efeserne 6, 5-8.

Gjør det jordiske arbeidet som for Herren

Vi ser at enhver gjerning i det jordiske kall skal gjøres for Herrens åsyn og som for Herren. Det blir da som om Herren selv stod og så på at du gjorde gjerningen for ham. Når du gjør ditt arbeid under hans øyne og oppsyn, da erfarer du i ditt indre, at hans øyne gjennom din ånd og din samvittighet følger det arbeid du holder på med, selv i de minste enkeltheter — punkt for punkt. Han blir da den som leder ditt arbeid. Om det nå er et punkt i ditt arbeid hvor du ikke har vært helt lydig, og arbeidet på det punkt ikke er som du vet det skal være, vil dette merkes som et trykk i din samvittighet, og han vil lede deg tilbake for å fullføre det som manglet. Din lydighet og tålmodighet vil føre til at gjerningen blir fullkommen etter det lys og den forståelse du har av den.

Når du slik tjener som for ham, og din lyst er å gjøre hans vilje, vil du gjøre ditt arbeid med villig sinn og i troskap, og du vil få lønn av Herren siden det er for ham du gjør ditt arbeid. Han skal betale deg hva rett er selv om du ikke får hva rett er av menneskene. Den lønn du får av mennesker, den urettferdige mammon, er til ditt jordiske underhold. Ved den holder Gud deg i live for at han, i den tid du er her på jorda, kan vise deg fram som et eksempel og en pryd for sin lære. Når du slik er lydig, går du hele dagen og våker for hans åsyn i ditt arbeid for at du med ditt arbeid og gjennom ditt liv kan være til behag for ham. Han er din medarbeider i enhver gjerning, på samme måte som du er hans medarbeider i arbeidet, for han virker til at du vil, og til at du gjør enhver ting til hans gode behag. «Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven – ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag. Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvendt slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, idet dere holder fram livets ord [...]» Filipperne 2, 12-15. All lydighet mot Herren hører med til din frelse. Ved lydighet fullbyrder du all rettferdighet i ditt daglige liv. Sånn lever du i Ånden i enhver jordisk gjerning. Disse gjerninger er hans gjerninger som du omsorgsfullt skal ta vare på mens du vandrer i dem. Hver gjerning har på den måten en himmelsk verdi, først for Herren, så for andre og endelig for deg.

Herren gir andre nåde gjennom deg!

Er ditt hjerte helt med Herren, da vet du at hans øyne farer rundt hele jorda for kraftig å støtte slike i alt hva de tar seg fore, og som de derfor har lykke til. Det arbeid du gjør, kommer andre til gode, enten direkte eller indirekte, og slik tjener Herren ennå i dag menneskene gjennom sine barn. Men få merker hans tjeneste og få setter pris på den, som fra ham. Men hans tjenersinn er uten ende fordi kjærligheten aldri faller bort. Han tjener andre gjennom deg når du tjener som for ham. Og sånn gir han også i dag den samme nåde ved sitt legemes lemmer på jord som da han selv vandret her nede. Herren kunne ha tatt sine hjem, men i sin nåde setter han dem til å fullbyrde den gjerning som han gir dem å gjøre, for at hans nåde kan strekke seg til desto flere. Slik lar han det jordiske arbeid være en himmelsk sæd. Vi lever hans liv, og på denne måte vandrer Jesus ennå om på jorden ved sitt legemes lemmer, som en tømmermannens sønn fra Nasaret, pliktoppfyllende i alle ting.

Du kan på denne måte på alle dagens timer, på en praktisk måte samle skatter i himmelen. Og her nede gir fullkommen lydighet fullkommen glede, både hans glede av deg og din glede i ham.

Satan formørker synet på mange når det gjelder disse ting. Vi ser i forsamlingene mange som bekjenner Kristus, men deres jordiske arbeid blir ikke utført med villig sinn som for Herren, men med knurr og slurv som for mennesker. Derfor ser vi at mange av dem går omkring og "kjeder seg" og er "lei seg". Søkte de Guds vilje i de ting som ligger for hånden og utførte dem i fullkommen harmoni med sin samvittighet, da skulle vi se dem fryde seg i Guds behag. Men for å fullføre alt i harmoni med samvittigheten må man praktisere tålmodighet, og den fører til fullkommen gjerning.

Artikkelen ble først publisert med tittelen «Guds vilje i det jordiske arbeide» i bladet «Skjulte Skatter» i januar 1913. Språkdrakten er modernisert, og NB 88/07-oversettelsen av Bibelen er sitert.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag
| ActiveChristianity

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.