Ha det evige for øye

Ha det evige for øye

Å ha blikket rettet mot det usynlige – det evige – kan virkelig gjøre trengsler og prøvelser korte og lette. 2. Korinter 4,16-18.

2 min. ·

«Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.» 2. Korinter 4,16-18.

Er blikket mitt rettet mot det evige?

Nøkkelen til ikke å miste motet i trengslene som møter oss, er at blikket vårt er festet på det som er evig. Uansett hvor lenge trengselen varer, kan vi da si at den er kort og lett, fordi vi ser at den virker en herlighet i oss som skal vare i all evighet.

Det er godt å prøve oss selv hvis trengslene synes tunge og virker vanskelige. Er blikket mitt virkelig rettet mot det evige, eller har det blitt vendt mot det som er timelig, det som skal forgå? Er min eneste trang å bli frelst fra min egen synd og natur, å få del i Jesu dyder?

Gud har fullkomment planlagt alt som kommer i min vei, til min frelse. Dette er gjerningene som Gud forut har lagt ferdig for oss, for at vi skal vandre i dem. (Efeserne 2,10.) Paulus sin formaning til Timoteus er: «Strid troens gode strid! Grip det evige liv …!» 1. Timoteus 6,12. Gud gjorde ikke feil da han tillot trengslene å komme i vår vei, de er en anledning til å bli frelst!

I Salme 84,7-8 står det: «Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevang, og tidlig regn dekker den med velsignelse. De går fram fra kraft til kraft, de trer fram for Gud på Sion.» Dette er Jesu disiplers vitnesbyrd i alt som møter dem på veien! Trengslene blir anledninger til at Jesu liv kan stråle fram fra oss. De som har det evige for øye, blir grunnfestet i dette livet, og går fra seier til seier i alt som kommer i deres vei.


Artikkelen ble først publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i november 2016.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.