Har ditt forhold til Jesus mistet sin styrke?

Har ditt forhold til Jesus mistet sin styrke?

Hvis ja, hva er årsaken til dette, og hva kan gjøres med det?

4 min. ·

Hva som kan skade ditt forhold til Jesus

På et tidspunkt hadde du et nært forhold til Jesus, og han var i sentrum av livet ditt. Nå har det gått litt tid, og du føler kanskje at du ikke har det samme fortrolige forholdet som du en gang hadde til ham. Du lurer kanskje på hva som har skjedd og hva som kan gjøres for å fornye forholdet.

Først kan vi tenke på hva som kan ha fått ditt nære bånd til Jesus til å miste styrke. En mulighet er at du inni deg sa nei til et skritt på veien som han ledet deg på. Det kan for eksempel ha vært å rette opp en tidligere ugjerning, be noen om tilgivelse, ta et standpunkt overfor mennesker som kunne hindre deg i å gjøre hans vilje, eller gi opp noe av denne verden. Uansett hva det var, kan du huske at du ikke gjorde det. Dette gjør det vanskelig å beholde et sterkt forhold, for hvis du for eksempel skulle lese i Bibelen eller be, blir du dømt for det du ikke utførte. En annen mulig årsak kan være at livets bekymringer og travelhet litt etter litt har «kvalt» Guds ord fra hjertet ditt (se Matteus 13:1-23, og spesielt vers 22). Dine tanker har blitt mer og mer opptatt av jordiske ting og mindre og mindre av å gjøre Guds vilje. Hvis en av disse utviklingene har skjedd, vil det ha ført til at båndet til Jesus har blitt svekket.

 

Håp om fornyelse og styrke

Likevel er det fortsatt et stort håp om at ditt samfunn med ham skal bli fornyet. Gud sendte sin Sønn til verden fordi han elsker mennesker (Joh 3, 16), og hans ønske er at din sterke forbindelse med Jesus skal gjenopprettes. Vi kan se dette i lignelsen om den fortapte sønnen i Lukas 15, 11-32, om en mann som ber sin far om å få arven sin, og når han får den, sløser han den bort på et syndig liv. Når sønnen erkjenner at han var på villspor, bestemmer han seg for å vende tilbake til farens hus som leietjener. Til sønnens overraskelse tar faren ham imot med åpne armer. Dette eksemplifiserer Jesu lengsel etter at du skal fornye forholdet du tidligere opplevde med ham.

I Åpenbaringen 2, 1-7 leser vi om en engel (forstander) i en menighet som hadde mistet sin første kjærlighet til Jesus. Han fikk dette rådet: « Husk derfor hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger!» Åpenbaringen 2, 5. Når du uttrykker din anger overfor Jesus for ikke å være helt hengiven til å gjøre hans vilje og fornyer din forpliktelse til å gjøre bare det som behager ham (som er de første gjerningene), vil du oppleve det som Jesus sa til en annen menighetsforstander: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.» Åpenbaringen 3, 20.

Trofasthet mot din fornyede pakt med Jesus vil styrke forholdet ditt til ham. Å lese i Bibelen og be vil igjen gi deg kraft til å gjøre hans vilje. Du kan også be om at Gud åpner dører for deg slik at du kan motta den oppmuntringen som kommer fra samfunn med andre mennesker som er helt og holdent innstilt på å gjøre Guds vilje. Jesus vil da ha et eksempel i deg som andre, som opplever en lignende svekkelse i sitt forhold til ham, kan følge.

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.