Har du hørt om det farlige «umulig-evangeliet»?

Har du hørt om det farlige «umulig-evangeliet»?

Kan vi virkelig oppfylle alle Guds bud og få alle løftene?

6 min. ·

«Umulig-evangeliet», som jeg liker å kalle det, er faktisk ikke en definert lære eller tro som en bestemt gruppe mennesker står ved. Det er snarere noe som gjennomsyrer og ødelegger deler av læren i evangeliet i grupper over hele verden. Man kan selv være utsatt for «umulig-evangeliet» når man sitter hjemme og leser Bibelen.

«Umulig-evangeliet» går ut på at man til tross for det som står i Guds ord – at vi skal være fullkomne som vår himmelske Far er fullkommen (Matteus 5,48), at Gud skal gjøre oss til seierherre over all bevisst synd (Romerne 16,20), at vi absolutt ikke trenger å gi etter for våre synder (Romerne 6,12) – til tross for hvor klart løftet er, allikevel tror at det liksom ikke kan være sant. Det er umulig.

«Vi kommer til kort»," sier de. «Ja, Gud ga budet, og vi prøver vårt beste, men det kan bare ikke gjennomføres. Vi lever rettferdig så langt vi kan, men når alt kommer til alt er vi for svake. Vi kommer til å falle. Vi kommer til å synde. Det er derfor vi har tilgivelse.» Høres noe av dette kjent ut for deg? Det er «umulig-evangeliet».

Og det er jo bare tull.

Gud mente det han sa

Gud visste hvor viktig Bibelen ville være for menneskeheten. Når han inspirerte de ulike forfattere til å skrive Bibelen, tror du da ikke at han handlet veldig direkte for å få skrevet ned nøyaktig det han ville? Ville han ikke har gått langt for å sikre at Bibelen var hans sanne og fullkomne ord?
Tok Gud feil da han skrev Bibelen? Forsto han virkelig ikke hvor elendig den menneskelige tilstanden var da han skrev det?

«Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk?» 4. Mosebok 23,19.

Når man oppdager at man er på kant med Gud og så antar at det er Gud som har gjort en feil, er det bare stolthet og dåraktig menneskelig fornuft! Det er tro på mennesket i stedet for å tro på Gud. Å tenke at noe i Bibelen ikke er mulig nøyaktig slik det står skrevet er bare stolthet og disse tankene kommer fra djevelen. Selvfølgelig sender han oss disse tankene. Tenk hvor mye det gagner Satan når folk tror på «umulig-evangeliet»!

Gud har all makt på himmel og på jord! Han skapte hele universet, og han skapte deg og meg, med alle våre svakheter og tilbøyeligheter. Det betyr at han vet nøyaktig hva som må til for at vi skal leve fullkomne som han er fullkommen. (Se Salme 139,1-3)

Tro på seier over synd. Hvorfor skulle Bibelen inneholde slike fantastiske vers som 1. Peter 2,21-22 eller 1. Johannes 3,6-7 hvis det ikke var mulig å leve i total seier over synd alle dager av vårt liv? Hvorfor ville Gud ha sagt det hvis det ikke var sant? Les 2. Peter 1,10, Romerne 6,12-14, Hebreerne 2,17-18, osv. Tro på dem! Før krig mot alle tvilstanker inntil du har grepet fatt i troen og du tror på dette! Kjemp for å gripe disse versene! Du gjør Guds ord til ditt eget når du er lydig mot det, og følger det nøyaktig slik det står skrevet.

Bring hele tienden inn i forrådshuset

Når du er helt lydig mot alle budene som Gud gir deg, vil du motta alle hans herlige løfter. Selve grunnen til at så få tror på løftene i Bibelen, nøyaktig slik det står skrevet, er fordi de bare har forsøkt å leve etter budene delvis. De har ikke vært villige til å betale hele prisen. Kanskje de til og med er 99 % trofaste mot det Gud har sagt til dem. Men det er svært få som er 100 % trofaste, og det er bare de få som opplever at evangeliet virkelig er mulig!

«Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden.» Hebreerne 12, 4.

«Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!» Malaki 3,10.

Hvorfor inneholder Bibelen så mange formaninger som disse? Fordi Gud visste at det ville være nødvendig. Hvis du ikke har opplevd at Gud utøser sin velsignelse på deg, hvis du ikke har opplevd alle de herlige løftene i Bibelen, så bør du spørre deg selv om du virkelig har båret hele tienden inn i forrådshuset. Har du virkelig gjort motstand like til blodet i din kamp mot synden?

Har du helt enkelt gjort absolutt alt i din makt, brukt din tid, din energi og dine tanker på å tjene Gud og elske ham og adlyde hans bud? Har du bedt til Gud om styrke til å holde ut? Hver eneste gang noen har opplevd at de ikke får en av de løftene i Bibelen er det alltid fordi de på en eller annen måte ikke har oppfylt vilkårene for dette løftet, uten unntak. Gud er trofast! Hvis du oppfyller din del av pakten, vil han oppfylle sin del.

Trofasthet, minutt for minutt

Tenk på Jesu befaling om å «gå bort, og synd ikke mer!» (Johannes 5,14; Johannes 8,11) Det er en enkel og kraftig formaning, men tror vi virkelig på det? Aldri synde igjen? Ikke én gang? Det virker som et ganske urimelig krav.

Men tenk på det øyeblikket du lever, akkurat nå. Kan du gå det neste minuttet uten å synde? Med tro på Gud er det fullt ut mulig, selv om det betyr at du må gi opp din egen vilje og ta opp en kamp mot lystene i kjødet. Ett minutt er tross alt ikke så lenge. Og minuttet etter det? Hvorfor ikke de neste fem minuttene? Fem minutter er overkommelig. Selv en time. Du kan gå én time uten å synde hvis det er ditt hjertes dypeste ønske. Hvis du vil gi opp alt for Gud og være nøyaktig lydig mot alt han sier til deg. Gud ser denne besluttsomheten og styrker den, og gir deg hjelp til å være trofast. Og hvis det har gått én time, kan du da ikke holde ut enda en time, og så en til? Så en hel dag.

Men når tar det slutt? På hvilket tidspunkt må du bare synde, uansett hvor hardt du prøver å la være? På hvilket tidspunkt er Guds kraft ikke lenger tilstrekkelig? Den utrolige sannheten er at det tidspunktet aldri kommer; så lenge du er trofast, så skal du få seier! Gud skal gi deg styrke.

Han vet hva han gjør.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.