Helbredelse, tro, og underets Gud

Helbredelse, tro, og underets Gud

Vi har en Gud som hører våre bønner og som er mektig til å helbrede.

6 min. ·

Vi kan hvile trygt i troen på at Gud, som er underets Gud, hører våre bønner. Han er en allmektig Gud – ikke engang en spurv faller til jorden uten hans vilje.

En mann som hadde vært syk i trettiåtte år tok opp sengen sin og gikk bort som en frisk mann. (Johannes 5,1-17)

Jesus stakk fingrene inn i ørene til en døv mann som også hadde en talefeil. Han sukket og sa: «Lukk deg opp!», og ørene hans ble åpnet og han kunne tale rent. (Markus 7,32-35)

Peter sa til en mann som hadde vært lam i åtte år: «Jesus Kristus helbreder deg! Stå opp og re sengen din!» Da reiste han seg umiddelbart. (Apostlenes gjerninger 9,32-35)

«Det skjedde mange tegn og under blant folket … Stadig flere som trodde på Herren, ble lagt til menigheten.» (Apostlenes gjerninger 5,12-15)

Det finnes en rekke eksempler på helbredelse i Bibelen. Men er disse miraklene bare noe fra fortiden? Helbreder Gud sykdommen til folk? Hva sier Bibelen egentlig om helbredelse?

Troen på en allmektig Gud

I kristendommens tidlige dager, da menigheten nettopp hadde begynt å bli bygget, brukte Gud mirakler som disse til å bygge opp troen. Men fellesnevneren i alle disse undrene ligger i det ene ordet. Tro. Ingen helbredelse kan oppnås uten tro på Gud, som er mektig til å frelse. (Sefanja 3,17) Jesus sa til kvinnen som rørte ved kappen hans for å bli helbredet, «Din tro har frelst deg. Gå bort i fred, og vær helbredet fra din plage!» (Markus 5,34)

Gud er like mektig til å helbrede i den tiden vi lever i nå. «Jeg, Herren, har ikke forandret meg.» (Malaki 3,6) Gjennom ham er den samme kraften  nå tilgjengelig som den var i gamle dager.

En ren samvittighet for Gud

Jakob skriver: «Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.» (Jakob 5,14-16).

«Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet.» La Guds lys skinne over livet ditt. Du vet om du kan stå i renhet for Guds ansikt, eller om du bevisst skjuler noe som du ikke har vært villig til å gi opp. Det kan ikke være noe helbredelse hvis det er noe skjult synd. Å erkjenne sin synd og å vende seg bort fra synden kan bringe helbredelse. Det er ikke skrevet som en garanti at du skal helbredes hvis du tilstår. Det er heller at tilståelsen er en forutsetning for helbredelse. Hvis det er noe som kommer mellom deg og ditt forhold til Gud, noe som hindrer din ånd fra å være ren, da må det fjernes. Og dette er like sant og relevant for den som har fullkommen helse som det er for en som er syk.

Sykdom er imidlertid aldri en grunn til å anklage noen for å være urettferdig, og aller minst seg selv. Dette inkluderer både fysiske og psykiske lidelser. Du kan slite med spørsmålet, «Hvorfor straffer Gud meg slik? Hva gjør jeg galt?» Hvis du er ærlig med deg selv, hvis du renser deg selv, og hvis du ordner opp, så er det i orden.

Gud bønnhører oss

Gud svarer oss når vi ber. Som mennesker trenger vi å bli forsonet med det faktum at han ikke alltid vil besvare våre bønner på den måten som vi forventer. I verset står det: «troens bønn skal hjelpe den syke». Sykdom kan bringe oss inn i alle slags fristelser – til utålmodighet, uro, angst, klage, osv. Hvis vi bruker disse mulighetene til å bli frelst fra disse syndene, kan Gud utføre et arbeid i oss som ikke nødvendigvis hadde blitt gjort hvis vi hadde vært friske. Prøvelsene vi opplever kan styrke vårt forhold til Gud. Og på den måten blir vi frelst! Frelst fra synden som ligger i alle mennesker og som er den største sykdom av dem alle.

Du har vært lydig mot det som står i Jakobs brev, og troens bønner er lagt fram for Guds ansikt. Han tar disse bønnene i betraktning. De kan bevege Guds hjerte. Han elsker oss, og han ønsker det aller beste for oss. Han lytter, og hører, og i sin tid så handler han. Vi har en Gud som hører våre bønner, og han er ikke likegyldig overfor oss.

Noen ganger kan helbredelse skje momentant. Fra dødens gap til full helse, i en håndvending. Andre ganger kan man nesten ikke merke at pilen har begynt å snu fra sykdom til helbredelse. Noen gangen utføres «underet» ved dine legers hender. Men tvil aldri på at Gud har hørt dine bønner. «Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.» Fortsett i tro! Tro på underets Gud!

Vi kan lese historien om Hiskia i 2. Kongebok 20. Han var syk, og døden nær. Profeten Jesaja gikk bort til ham og sa: «Så sier Herren: Beskikk ditt hus! For du skal dø og ikke leve lenger.» Men Hiskia ba til Gud, og Gud sendte Jesaja tilbake til Hiskia med meldingen: «Jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer. Se, jeg vil helbrede deg! … Og jeg vil legge femten år til din alder.» Guds plan var at Hiskia skulle dø, men bønnene hans beveget Guds hjerte.

Fullkommen fred i Gud

Vi kan lære å stole på Gud i en slik grad at vi er i fullkommen fred i ham. Han er mektig til å frelse oss. Fra sykdom og fra synd, som er det største av alt.

Tro på at i Guds hånd er alt som det bør være. I sykdom og helse, streb etter å følge i Jesu fotspor, og seire over synden. Bruk forholdene som Gud har gitt til å bli likedannet med hans Sønns bilde. (Romerne 8,29) Og når tiden kommer til å gå hjem for å være sammen med Gud, da gled deg! Det er ikke en evig død. Det er et evig liv med Herren!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.