Herren er størst iblant heltenes skare

SANG: Herren er en mektig borg, men også vår kjæreste venn.

Kristen sang om Guds storhet

Denne sangen beskriver Guds storhet, men også hans hjerte – hvordan han er i nærheten av dem som er sønderknuste, og har barmhjertighet mot dem som er ydmyke og fattige i ånden. (Salme 34, 19; Salme 51, 19.) Vi er kalt til kamp og til å kjempe trofast for vår hærfører! Dette klippet er fra en Brunstad Christian Church online gudstjeneste i mai 2020, og sangen synges her på engelsk.

Her er den originale sangteksten på norsk:

Herren er størst iblant heltenes skarer.
Folkene ser det og bever i frykt.
Alle fortrykte han inn til seg drager.
Fredfullt de hviler, forunderlig trygt.

O, du vår klippeborg,
som er de ringes venn,
Takk at du strider enn – Himmelens Gud!

Stolte nå fyller ihjelslagnes rekker.
Mette med tomhet må vende seg bort.
Hungrige gir han nu margfulle retter.
For ham og ved ham forsvinner alt stort.

Herren ei dåres av glansen og prakten.
Ser ei på øyet, men troskapens sinn.
David, den lille, han mottok jo pakten.
Fattig og bøyd man i pakten går inn.

Herren er nådig, langmodig og kjærlig,
brennende nidkjær for sannhet og rett.
Aldri han slumrer, og aldri han sover,
kjemper og strider, men blir ikke trett.

Tjen herren Gud med det pund som du eier.
La deg ei dåre, men bi på din lønn.
Se hen til Jesus, som stred og fikk seier,
oppfylte pakten som tømmermanns «sønn».

Herre, min Gud, det er deg jeg vil ligne,
lik deg å være, de trofastes venn;
selv være hørsom med deg ved min side,
stride og kjempe inntil jeg når hjem.


Hør på mer https://aktivkristendom.no/sanger, eller utforsk ActiveChristianity sin YouTube-kanal for flere taler, musikkvideoer og korte filmer.

Fra sangboken «Herrens Veier» #18
Tittel: Great is the Lord; He’s the mightiest warrior! (Herren er størst iblant heltenes skare)
Tekst: Thorleif Hansen
Melodi: Edmund S. Lorenz
Artist: Nancy Ann Helgesen
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag 2020 | ActiveChristianity.org
Produsert av Brunstad Christian Church

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.