Hjelper Gud meg å forstå hva jeg skal gjøre i min situasjon?

Hjelper Gud meg å forstå hva jeg skal gjøre i min situasjon?

Som kristen ønsker jeg å være en god person, og å hjelpe andre. Men midt i de gode gjerningene og intensjonene, opplever jeg ofte at ting som egoisme og utålmodighet stiger opp i meg. Jeg klarer ikke alltid å være snill og god, spesielt når jeg er under press og ikke alt skjer som jeg ønsker.

3 min. ·

Som kristen ønsker jeg å være en god person, og å hjelpe andre. Men midt i de gode gjerningene og intensjonene, opplever jeg ofte at ting som egoisme og utålmodighet stiger opp i meg. Jeg klarer ikke alltid å være snill og god, spesielt når jeg er under press, og ikke alt skjer som jeg ønsker.

Jeg skjønner at jeg trenger hjelp til å leve et liv der jeg kan være virkelig god mot andre og behage Gud. Men hvor kommer denne hjelpen fra? Hjelper Gud meg å forstå hva jeg skal gjøre i min situasjon?

Jeg leste i 2. Timoteus 2, 19, hvor det står skrevet: «Herren kjenner sine …» Dette er en enorm trøst for meg! Jeg tror av hele mitt hjerte at Gud kjenner meg og bryr seg om meg. Jeg kan se at han ønsker å hjelpe meg – han vil at det skal lykkes!

Hvordan hjelper Gud meg?

Nå stiller jeg meg selv spørsmålet: «Hvordan hjelper Gud meg?» Jeg kan ikke bare sitte i min egen skrøpelighet og sørge over mine svakheter, ventende på at noe skal skje. Dette fører meg ingen steder. Nei, jeg ber Gud om styrke og kraft til å overvinne de tankene som hindrer meg fra å være god mot andre mennesker.

Jesus opplevde de samme svakhetene da han levde her på jorden. Han skjønte alvoret i hver situasjon; han visste at han ikke kunne ta lett på det hvis han skulle være i stand til å seire. «Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt.» Hebreerne 5, 7. Han ble også fristet til å synde av de tilbøyelighetene som bodde i hans egen menneskenatur, men adlød dem aldri – han syndet ALDRI!

Kraft ved Guds ord

Er det mulig for meg å overvinne synden som Jesus gjorde? Jeg er takknemlig for at det faktisk er mulig! Når min lengsel er å være virkelig god, kan Gud vise meg den synden som bor i min menneskelige natur og lære meg å reagere på en slik måte at den ikke har noen kontroll over livet mitt. Når jeg merker utålmodighet eller egoistiske tanker stige opp i meg, så kan jeg be til Gud slik som Jesus gjorde. Han viser meg sin vilje i situasjonen og han styrker også mitt ønske om å være ham til behag. Hvis jeg da er lydig mot det han har vist meg, og jeg bevisst avviser mine onde tanker og ønsker, gir han meg kraft til å beseire dem, ved sitt ord!

Når jeg overvinner mine egne egoistiske krav, fylles jeg med glede, og jeg har full frihet til å velsigne de andre! Hver eneste dag blir bedre og bedre. Litt etter litt mister synden sin makt i livet mitt, og jeg blir forvandlet til en ren person, som Jesus Kristus. Hvilken trøst! Når hele mitt hjertes ønske er å leve for Gud, og jeg ber til ham i min nød, så er jeg aldri alene i noen av mine situasjoner! Gud hjelper meg VIRKELIG!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.