Hvorfor det er til din egen fordel å overvinne det onde med det gode

Hvorfor det er til din egen fordel å overvinne det onde med det gode

Det er ikke uvanlig å ville ta igjen når vi blir motsagt. Men er det veien som Jesus lærte oss?

4 min. ·

I Bergprekenen lærte Jesus om hva han hadde levd, og viste oss veien vi skulle gå. Jesus sa at den som hørte disse ordene og gjorde dem, ville være som en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Huset ville stå når stormene kastet seg mot det. Dette var Jesu bud, som de som elsker ham ville adlyde. (Matteus 7,24-25; Johannes 14,21.)

Et av disse budene er å elske våre fiender og velsigne dem som forbanner oss og hater oss og forfølger oss. (Matteus 5,38-45.) I den gamle pakt var det øye for et øye. Jesus laget en måte for oss å ta det helt annerledes på.

Overvinne det onde med det gode

Paulus skrev at vi ikke skulle hevne oss, for hevn hører Gud til. Bare han kan tildele det på en rettferdig måte. Vi skal ikke gjengjelde ondt med ondt, men legge vinn på det som er godt for alle mennesker. Vi skal ikke la oss overvinne av det onde, men overvinne det onde med det gode! (Romerne 12,17-21.) Når noen er onde mot oss, skal vi ikke bli onde selv.

Den sterke menneskelige tendensen er å forsvare seg selv og svare med samme mynt når noen gjør noe vi ikke liker. Vi finner synd i kjødet vårt som vil fare opp, hevne seg true, ta igjen og rettferdiggjøre seg selv. Det er vanlig å ville ha det siste ordet i en situasjon, så vi føler at vi har overtaket. Det er vanlig å dømme, anklage, kritisere og gå til andre for å få støtte. Sannheten er at å reagere som dette er å prøve å overvinne det onde med det onde. Disse fristelsene er vanlige for mennesker, som vi leser i 1. Korinter 10,13. Og når disse fristelsene kommer, er det en utgang som Gud har gjort for oss slik at vi kan tåle­­ dem. Med andre ord, slik at vi kan overvinne dem!

Jesus seiret over alle disse fristelsene, og viste oss en måte å ta det på slik som han gjorde: «…han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig …» 1. Peter 2,23. Han fornedret seg selv og overlot situasjonen til Gud å dømme. Hans følelser og tanker (hans egen vilje) fikk ikke lov til å styre ham. Han gjorde det han hørte fra Faderen. (Hebreerne 10,7.)

Mulighetene er alltid tilstede

Vi trenger ikke å ha store konfrontasjoner med mennesker for å finne vårt liv; det kan være så enkelt som å bli motsagt. Det kan virkelig være en lidelse ikke å reagere impulsivt. Vi må adlyde det Jakob skriver: Være sen til å tale, sen til vrede, men snar til å høre og ydmykt ta imot Ordet som er innplantet i oss, som er mektig til å frelse oss fra våre sjeliske reaksjoner. (Jakob 1,19-22.) Det er i disse tider Ånden styrker oss med Ordet som vi har hørt og lært, slik at vi kan avvise lysten til å forsvare oss eller gjengjelde på en eller annen måte. Vi må fornedre oss, akkurat som Jesus, og være lydige.

Paulus vitnet om at han ble trengt, forfulgt og slått ned, men han bar alltid Jesu død med seg i sitt legeme, slik at han svarte med Jesu dyder. (2. Korinter 4,8-11.) Det er virkelig hva det vil si å overvinne det onde med det gode! Da finner vi og skaper fred i stedet for nød og fortvilelse! Og på toppen av det hele overvinnes det onde i vår egen natur – de lidenskaper og lyster som kommer fra kjødet vårt – med det gode! Vi vokser i dyder; Åndens frukt vokser i oss!

Det finnes alltid muligheter til å finne livet vårt og miste det for Jesu skyld. De er muligheter for oss til å vokse i Jesu dyder. Når vi blir behandlet urettferdig kan vi, ved å gå til nådens trone for å få hjelp, svare med tålmodighet, barmhjertighet, langmodighet, medfølelse, godhet og kjærlighet. Dette har mye bedre effekt på dem vi har å gjøre med enn reaksjoner fra kjødet vårt.

Disse linjere fra en sang viser oss tydelig hvordan vi kan overvinne det onde med det gode:

Vil du følge ham etter, fornekte deg selv,
og gå frem på den levende vei?
Han du følger, ble hatet, men elsket igjen,
og hans fotspor, de er just for deg!

(Fra BCCs sangbok «Herrens Veier» #314)

Da er vi virkelig bli som den forstandige mannen som bygde huset sitt på fjellgrunn. Ingenting noen sier eller gjør kan da rokke oss!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.